پروژه جدید بنیاد ترجمه - "ادبیات آذربایجان در عرصه ی مجازی"

پروژه جدید بنیاد ترجمه - "ادبیات آذربایجان در عرصه ی مجازی"

 

بنیاد ترجمه آذربایجان در راستا ی شناساندن و تبلیغ ادبیات آذربایجان به پروژه ی جدید بنام "ادبیات آذربایجان در عرصه ی مجازی"  آغاز کرده است که ادبیات ما را  به وسیله ی شبکه های اطلاعات الکترونیکی بین المللی به دنیا  ارایه می دهد.

پروژه ی اول به شاعر نابغه ی آذربایجان - نظامی گنجوی اختصاص یافته است. پورتال ادبی مشهور  "سوزووچی" بلاروس زیر سرفصل "خزانه ی دردانه ها" در مورد نظامی گنجوی از جمله در باره ی آثار شاعر بزرگ اطلاعات غنی داده است.

در نظر گرفته شده است که  پروژه ی  "ادبیات آذربایجان در عرصه ی مجازی" به وسیله پورتال های خارجی دیگر که  انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و ترکی و عربی و چکی می باشد در صورت مداوم پخش شود.

مقالات دیگر