سال نویسنده نریمان عبد الرحمانلی برگزار شد ۶۰

سال نویسنده نریمان عبد الرحمانلی برگزار شد ۶۰

 

در بنیاد ترجمه آذربایجان  سالگرد نویسنده ی مشهور برگزار شده است. نریمان عبد الرحمانلی که از سال های ۱۹۸۰ با حکایات روزنامه ای در مطبوعات فعالیت نموده است،  بزودی با حکایت و داستان ها محبت خواننگان را به دست آورده است. از اواخر سال های ۸۰ با سینمای مطبوعاتی و کینو ی تاریخی به صورت جدی مشغول بوده است. همراه با نوشتن اثر ۵ جلدی بنام "تاریخ هنر سینما ی آذربایجان" طبق فیلمنامه هایی که خود آقای  عبد الرحمانلی به رشته ی تحریر در آورده بود فیلم های داستانی و اسنادی برداشته شده است. در همان سال ها همچنین تحقیقات در زمینه ی فولکلور انجام داده و خلاقیت  کتبی تعدادی  از  عاشیق ها و هنرمندان را جمع کرده و بشکل کتاب منتشر کرده است. وی تالیف و ویراستار ده ها کتاب می باشد. در سال های ۲۰۰۰ رمان های نویسنده  به طبع رسیده است. نریمان عبد الرحمانلی به صورت جدی با ترجمه داستانی هم مشغول بوده و از زبان های گرجی و روسی و ترکی نمونه های ادبیات جهانی را به زبان ما ترجمه کرده است. در سال ۲۰۰۶ برنده ی جایزه ی هنر بین المللی و در سال ۲۰۱۱ برنده ی جایزه "کلمه طلا" ی وزارت گردشگری و فرهنگ بوده است. رمان "تنها" او در سال ۲۰۱۰ به ردیف اولین ۱۰ کتاب جایزه ی "کتاب ملی" داخل شده است. رمان " بی راه" وی در سال ۲۰۱۱ سومین جایزه ی همان مسابقه را کسب کرده است. آثار نویسنده که در سال ۲۰۱۸ برنده ی جایزه ی " آدم ادبیات" بنیاد خلاقیت آذربایجان بوده است به زبان های روسی و عربی و گرجی و انگلیسی و غیری ترجمه شده است.  نریمان عبد الرحمانلی سرگرد بازنشسته و جانباز جنگ قره باغ می باشد.

 نریمان عبد الرحمانلی ۳ ژوئن سال ۱۹۵۳ در روستا ی دوزیرم ناحیه ی قره چوپ گرجستان چشم به دنیا گشوده است. در دانشگاه دولتی باکو و پژوهشگاه  فیلمبرداری عموم اتحاد مسکو تحصیل گرفته است. در تعدادی از روزنامجات و مجلات جمهوری، تلویزیون و انتشارات و در استودیو ی فیمبرداری به اسم جعفر جبارلی و  جا های دیگر در مناسب مختلف اشتغال یافته است. از سال ۲۰۰۳ در بنیاد ترجمه آذربایجان کار می کند.

گالری

مقالات دیگر