"داستان های آذربایجانی" در بریتانیا ارائه داده شد

"داستان های آذربایجانی" در بریتانیا ارائه داده شد

کتاب "داستان های آذربایجانی" که از پروژه های بین المللی بنیاد ترجمه آذربایجان می باشد در کتابخانه بریتانیا لندن ارایه داده شده است.

در مراسم اشخاص معروف ادبیات و علم از جمله نویسنده و محققان مشهور شرکت کرده اند.

در سخنرانی خود ویراستار کتاب متخصص در فقهاللغه انگلیسی و نویسنده مترجم آنه تومپسون از تبعیض مذهبی و نژادی دنیا و بی عدالتی اجتماعی -سیاسی سخن گفته و بیان کرده است که در این راستا تنها راه نجات تفاهم متقابل و تبادل مابین ادبیات ها می باشد.

آنه تومپسون که " این تالیف که از مژدگان راه نجات بزرگ می باشد، اثر دوستی و برادری است که بر روی دیالوگ مهر و مرحمت ساخته شده است" گفته از آفاق مسعود نقل قول کرده و در عین حال از کارکرد بنیاد به شرکت کنندگان مراسم اطلاع داده است.

بعد از این منتقد ادبی وسنا پتکوویچ، سر ویراستار مجله مشهور "اروپا تودی" هاری قارتراید، شاعر مترجم کارالینو والتون، پژوهشگر دانشگاه " دانشگاه کالجی لندن" سونج باخیش، کارگزار سفارت آذربایجان مقیم در بریتانیا و ایرلند شمالی حسین حسین اف و دیگران سخنرانی کرده و در باره مزایا ی ادبی و داستانی کتاب تبادل نظر کرده اند.

مراسم با خواندن قطعات اثر به پایان رسیده است.

باید ذکر شود که به کتابی که چشمانداز معاصر ادبیات آذربایجان را منعکس می کند حاوی داستان های ادبا ی مشهور عبد الرحیم بیگ حقوردی اف، علی ولی اف، میر جلال پاشایف، انور محمد خانلی، اسماعیل شیخل، عسی حسین اف، صابر احمدلی، عسی ملکزاده، یوسف صمد اوغلو، مقصود ابراهیم بیگ اف، انار، واقف نصیب، شاه مار، الچین، مولود سلیمانلی، سارا اوغوز، سیران سخاوت، محمد اروج، کمال عبدلله، عاقل عباس، صدای بودقلی می باشد. مولف پیشگفتار کتاب رئیس دفتر "بریتیش کنسل آذربایجان" متخصص زبان و ادب الیزابت اوایت است.

گالری

مقالات دیگر