نشریات بنیاد ترجمه آذربایجان در مطبوعات خارجی

نشریات بنیاد ترجمه آذربایجان در مطبوعات خارجی

پروژه های نشریاتی بنیاد ترجمه آذربایجان که در راستا ی بین المللی انجام داده می شود مورد توجه رسانه های خارجی قرار می دارد. نشریاتی که خارج از آذربایجان به طبع رسیده می شود و در راستا ی تبلیغ و شناساندن ادبیات آذربایجان را در تمام دنیا انجام داده می شود در رسانه های کشور های روسیه، ترکیه، گرجستان، بلاروس، مصر و غیره مداوم به نظر رسانیده می شود. اینها عبارتند از:

پایگاه های " نووستی قروزییا" گرجستان

(https://www.newsgeorgia.ge/v-gruzii-izdana-antologiya-sovremennoj-azerbajdzhanskoj-literatury/)

“Sololaki.ru” (https://sololaki.ru/novosti/v-gruzii-izdali-antologiyu-sovremennoj-azerbajdzhanskoj-prozy.html)

مجله " دوش" روسیه

(http://www.doshdu.ru/novosti/v-gruzii-izdana-antologiya-sovremennoi-azerbaidzhanskoi-literatury)

پایگاه " وستنیک کاوکازا"

(http://vestikavkaza.ru/news/V-Gruzii-izdali-Antologiyu-sovremennoy-azerbaydzhanskoy-prozy.html)

“Postsovet.ru” (https://www.postsovet.ru/blog/kavkaz/783302.html)

شرکت تلویزونی-رادیویی" میر" مابین کشور ها

(http://az.mirtv.ru/news/65880)

روزنامه های با نفوذ "الحرام" و "الاخبار" مصر

پورتال " سوسووچیه" بلاروس

(http://sozvuchie.by/component/k2/item/1644-v-gruzii-izdana-antologiya-sovremennoj-azerbajdzhanskoj-literatury.html, http://sozvuchie.by/poeziya/item/2979-azerbajdzhanskaya-poeziya-na-stranitsakh-avtoritetnoj-rossijskoj-gazety.html)

مجله ی "اروپا امروز"

(https:///news/culture/2018/short-stories-from-azerbaijan-in-one-volume)

 ترکیه “Haberler.com”  (https://ru.haberler.com/russian-news-946344/)

  قرقیزستان “TurkToday.info” (http://turktoday.info/az/v-turcii-izdan-dvukhtomnik-antologiya-s/)

مقالات دیگر