آژانس خبری روسیه در باره کتاب لیلی علی افا

آژانس خبری روسیه در باره کتاب لیلی علی افا

 

پورتال " روسیه برای همه کس" آژانس خبری " ریا نووستی"  روسیه در باره ی پروژه های بین المللی بنیاد ترجمه آذربایجان از جمله در راجع به کتاب " دنیا مانند رویا آب می شود " شاعر جوان آذربایجان لیلی علی افا که  این روز ها در شهر لندن منتشر یافته است، اطلاعات قرار داده است.

لینک مقاله:

https://azj.rus4all.ru/exclusive/20180703/728681157.html

 

مقالات دیگر