خلاقیت عمادالدین نسیمی در پورتال ادبی بلاروس

خلاقیت عمادالدین نسیمی در پورتال ادبی بلاروس

 

پورتال ادبی مشهور "سوزوچیه" بلاروس در چارچوب پروژه " ادبیات آذربایجان در فضای مجازی" بنیاد ترجمه آذربایجان زندگانی و خلاقیت از جمله  اطلاعاتی راجع به اشعار شاعر برجسته ی آذربایجان عماد الدین نسیمی را مورد توجه خوانندگان پورتال قرار داده است.

(http://sozvuchie.by/poeziya/item/4157-larets-zhemchuzhin-poeziya-azerbajdzhana-imadeddin-nasimi.html)  

در اطلاعیه بیان می شود:

شاعر برجسته ی آذربایجان عماد الدین نسیمی شخصیتی است که زندگی خود را برای جستجوه ی راه حقیقت الهی و روش کمال انسان اختصاص یافته است. حدود فلسفه انسان، امکانات ذهنی،  نقش شعور در تکامل انسان از جمله نور الهی که  از دنیا باطنی شاعر جاری می شد،  خط بنیادین خلاقیت شاعر محسوب می گردد.

خاطرنشان کنیم که پیش از این پورتال زیر بخش " چامه سرایی آذربایجان" راجع به  خلاقیت و اشعار شعارا ی  برجسته ی آذربایجان - نظامی گنجوی و مهستی گنجوی اطلاعات را به نظر خوانندگان رسانیده بود.

 

مقالات دیگر