فعالیت بنیاد ترجمه در بلاروس برنده ی جایزه شد

فعالیت بنیاد ترجمه در بلاروس برنده ی جایزه شد

بنیاد ترجمه ی  آذربایجان بنا بر پروژه هایی که در سطح بین المللی انجام می دهد و در راستا ی تبادلات ما بین ادبیات ها است، از طرف وزارت اطلاعات جمهوری بلاروس برنده ی جایزه گردیده  است. بنا بر اطلاعی که از طرف وزارت داده شده است، عده ای از کارکنان بنیاد به پاس خدماتی که در راستا ی تشکیل تبادلات ما بین ادبیات های آذربایجان و بلاروس به جا آورده اند، برنده ی جایزه ی مخصوصی - تقدیرنامه های وزارت اطلاعات جمهوری بلاروس گردیده اند.

گالری

مقالات دیگر