کتاب تاری وسوس اولین بار در زبان آذربایجانی

کتاب تاری وسوس اولین بار در زبان آذربایجانی

 

نشر جدید بنیاد ترجمه ی آذربایجان - کتاب " قصر یخی " نویسنده معروف نروژی- تاری وسوس به طبع رسیده است. کتاب حاوی رمان های "قصر یخی" ،" پرندگان"، داستان های " نیلس فت" ،" داستان" ،" آخرین روز های زمستان" می باشد.

وسوس که آثارش اولین باری است که در زبان آذربایجان منتشر می شود، ویژگی مخصوصی دارد. آن هم این است که وی نتوانسته است  تا آخر عمرش از خاطرات بچگانه ی خود  جدا شود. این خاطرات دارای اعتماد به دنیا و انسان ها است و سرشار از پاکی می باشد. این احساسات در آثار وی زنده مانده است.

کتابی که بخصوص از داستان های زندگی دبریستانی عبارت است، برای خوانندگان عمومی  و قرائت دانشجویان و شاگردان مدرسه در نظر گرفته شده است.

آثاری که داخل کتاب هستند از طرف نویسنده یاشار برگردانده شده اند.

 

مقالات دیگر