ادبیات آذربایجان در نمایشگاه فرانکفورت ارائه داده شد

ادبیات آذربایجان در نمایشگاه فرانکفورت ارائه داده شد

 

کتاب " اسرار" (حکایات آذربایجانی ) بنیاد ترجمه ی آذربایجان که در راستا ی تبلیغ و شناساندن ادبیات آذربایجان در تمام دنیا به رشته ی تحریر در آورده شده است، در نمایشگاه بین المللی فرانکفروت ارایه گردید.

 کتابی که در  سال ۲۰۱۸ در شهر برلین به طبع رسیده است، حاوی حکایات چهره های برجسته، نظیر جلیل محمد قلیزاده، میر جلال، عسی حسین اف، صابر احمدلی، عسی ملکزاده، مقصود ابراهیم بیگ اف، یوسف صمد اوغلو، انار، الچین، مولود سلیمانلی، کمال عبدلله، اعتماد باشکچید، اورخان فکرت اوغلو می باشد. حکایات را به زبان آلمانی مترجمین آلمانی و اتریشی لوتس انگل ، هلگا پابل، سنا دوگان، هیلدا تانیک، ماریون کوبین سمیونوفا ، والتراوت و ولفرام شوردر برگردانده اند.

 

گالری

مقالات دیگر