مقام رسمی پادشاهی نروژ در بنیاد ترجمه آذربایجان

مقام رسمی پادشاهی نروژ در بنیاد ترجمه آذربایجان

 

کاردار پادشاهی نروژ جناب آقا ی الاو نیلس توا در بنیاد ترجمه آذربایجان بوده است.

هنگام دیدار راجع  به  خلاقیت شعرا و نویسندگانی چون ب.برنسون، ک.هامسون، ه.ایبسن، ی.گردر، ا.تورگر لی، ا. عمره ، ا. اورول، ف .هارورول،  ت.ندروس، ی. سوینسون، ل.ا.هولما ، ا. وینگر، گ.ب.گونرسن که در ادوار مختلف آثارشان به زبان آذربایجانی ترجمه گردیده است، سخن گفته شده است.  در باره ی پروژه های در نظر گرفته شده نظیر تامین روابط ادبی مابین ادبیات های آذربایجان و نروژ و در راستا ی  تبلیغ و شناساندن ادبیات آذربایجان در نروژ تبادل نظر گردیده است.

در پایان دیدار کتاب "حکایت های  نروژ در قرن  بیستم" که آخرین نشر بنیاد می باشد از جمله کتاب های "قصر یخی" تاری وسوس - نویسنده ی مشهور نروژی  به مهمان عطاء گردیده است.

 

گالری

مقالات دیگر