کتابی راجع به مهدی حسین زاده در موزه ی استقلال رونمایی شده است

کتابی راجع به مهدی حسین زاده در موزه ی استقلال رونمایی شده است

 

در موزه ی استقلال  در چارچوب مراسم های سالگرد ۱۰۰ سالگی مهدی حسین زاده  ملقب میخایلو فرزند شجاع آذربایجان و قهرمان اتحاد شوروی رویداد بعدی برگزار شده است. در مراسمی که کتاب " یک نفر برای همه کس و یا قصاص میخایلو" نویسنده ی مشهور اسلوانی پتر آمالیتی که بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان به مناسبت سالگرد قهرمان به عرسه آورده است ارایه داده شده است، کارکنان موزه و بنیاد، فرزندان شرکت کنندگان جنگ وطنی بزرگ و جنبش مقاومت به ناسیست ها و هیات دانش آموزان و مربیان دبیرستان شماره ۱۹ ناحیه ی نسیمی باکو حضور یافته اند

رییس موزه ی استقلال، فریده شمسی که مراسم را با سخنرانی افتتاحییه باز کرده از قهرمانی های مهدی حسینزاده و از تاریخ  اشیا ی ارایه شده در نمایشگاه گزارش داده است.

سپس رییس دستگاهی بنیاد، یاشار علی اف، مترجم کتاب فرهاد عبدلله اف، دانشمند مورخ الهام عباس اف، پسر خواهر مهدی حسین زاده مهدی عزیزبیگ اف  که اسم قهرمان  را گرفته است و دیگران سخنرانی کردند. آنها بیان کردند که همچین کتاب هایی  که  به راهی جنگی قهرمان اختصاص داده شده است از لحاظ  تبلیغ روح وطنپرستی به نسل جوانان از اهمیت والای برخوردار است

مراسم با اجرا ی ترکیب بندی بدیع که حاوی قطعات شعر و آهنگ  بود  و از طرف دانش آموزان مدرسه ی شماره ی ۱۹ به اسم مهدی حسینزاده تهیه شده بود به اتمام رسیده است.

 

گالری

مقالات دیگر