مقام رسمی مکزیک در بنیاد ترجمه

مقام رسمی مکزیک در بنیاد ترجمه

 

 

سفیر فوق العاده و الاختیار  مکزیک  مقیم در جمهوری آذربایجان جناب آقای خوان رودریگو لابردینی فولوریس  ۱۹ فوریه در بنیاد ترجمه دولتی آذربایجان حضور داشته است. هنگام دیدار از پروژه های چشمانداز روابط ادبی آذربایجان و مکزیک، از نشر هایی که بنیاد مربوط به ادبیات مکزیک به عرصه درآورده است از جمله از مسایل شناساندن و تبلیغ ادبیات آذربایجان در کشور های آمریکا لاتین سخن گفته شده . بیان شد که رمان "پدرو پارامو" خوان رولفو، نویسنده مکزیک که از طرف بنیاد به زبان آذربایجانی ترجمه گردیده و در سال ۲۰۱۴ انتشار یافته است، برای این که از طرف خوانندگان علاقه دید ، انتشار مکرر آن برنامریزی شده و از جمله الان کتابی که حاوی رمان های " آورا" و "مرگ آرتمیا کروس " نویسنده برجسته ی  مکزیک، کارلوس فوئنتس است و قبل از این در مجله ی "خزر" منتشر گشته بود در حال انتشار می باشد.

در آخر دیدار کتاب "شاهدین خوجالی حرف می زنند" که در حین ۲۷ سالگرد قتل عام خوجالی در زبان های انگلیسی و روسی منتشر شده است به مهمان عطاء گردید.

آ.معسود : "این کتاب از خشونتآمیز ترین جرم تاریخ بشر - از سرنوشت تلخ بچه ها و سالخوردگان و زنان که بی گناه بوده و بی رحمانه به قتل رسانیده شده اند صحبت می کند. این نه تنها علیه  ی مردم آذربایجان ارتکاب شده ،بلکه یک قتل عام انسانی می باشد که علیه ی بشر ارتکاب گردیده و قابل بخشیدنی نیست. من فکر می کنم که اجتماع بین المللی نباید  در مقابل این نسل کشی سکوت کرد و باید صدا ی حق خودشان را بلند کنند.

 

گالری

مقالات دیگر