کتاب نویسنده ی آمریکایی آذربایجانی تبار به طبع رسیده است.

کتاب نویسنده ی آمریکایی آذربایجانی تبار به طبع  رسیده است.

نشر جدید بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان - کتاب "آسمان بی کس" آهنگساز، خواننده و نویسنده  الا لیا به طبع  رسیده است.

کتاب حاوی رمان مذکور مولف که متولد باکو است  و در سال ۱۹۹۰ به ایالات متحده آمریکا کوچ کرده، می باشد.

اثر حاکی از محرومیت هایی که یک پیانیست  دوران شوروی در زندگی و خلاقیت  خود رو به رو شده است، می باشد.

کتاب از نسخه ی اصلی به زبانمان از طرف جاویدان  آقا اف ترجمه شده و ویراستاران آن اعتماد باشکچید و سلام سروان می باشند.

 

مقالات دیگر