سفیر گرجستان در بنیاد ترجمه بوده است.

سفیر گرجستان در بنیاد ترجمه بوده است.

 

سفیر فوق العاده وتم  تام الاختیار گرجستان جناب آقا ی زوراب پاتارادزه و وابسته ی فرهنگی سفارت جناب آقا ی گئورگی بوادچیدزه در بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان حضور داشته اند.

هنگام دیدار از پروژه های جدیدی که در راستا ی روابط ادبی گرجستان و آذربایجان به عرصه در آورده شده است، از کتاب "داستان های گرجی" ترجمه ی به آذربایجانی و کتاب "مجموعه ی ادبیات آذربایجان" ترجمه به زبان گرجی که از طرف بنیاد ترجمه دولتی ترجمه گردیده و  در تفلیس منتشر یافته ، سخن گفته شده است. بیان شده است که کتاب  "داستان های گرجی" که ادبیات گرجی را به خوانندگان آشنا ساخته، به کتابخانه های  دانشگاه ها و کشور داده شده و کتاب باقتر ارابولی که برنده ی جایزه ی چاوچوادزه می باشد، پارسال منتشر یافته است. سپس پروژه های چشم اندازی که برای تبلیغ و معرفی ادبیات  آذربایجان در گرجستان در نظر  گرفته شده است، مورد مذاکره قرار گرفته است.

زوراب پاتارادزه : پروژه هایی که بنیاد در راستای تبادلات ما بین ادبیات های  آذربایجان و گرجستان انجام داده است، شایان تقدیر است. تعمیق روابط تبادلات مابین آذربایجان و گرجستان که طول تاریخ مانند دو خلق برادر نزد هم زندگی کرده اند، مثل جهت اولوی در نظر رییس جمهور ما هم موضوع مهمی می باشد. در  روز های نزدیک رییس جمهور گرجستان و خانم اش سالومه زورابیشویلی که در آذربایجان مهمان بوده اند، هنگامی که با معاون ریاست جمهوری، خانم مهربان علی افا دیدار کرده اند، راجع به این مسایل تبادل نظر کرده اند. برای تقویت روابط فرهنگی و در راستا ی تعمیق مناسبات تعدادی از تصمیمات پذیرفته شده است.  ما هم از طرف سفارت نیت داریم که در این راستا با بنیاد همکاری کنیم. تصور ملی کشور ها را  بیش از موسیقی و مطبخ، بخصوص ادبیات و فرهنگ تفکر می سازد. کارهایی که در این زمینه انجام داده اید قایل اهمیت است.

در آخر دیدار به مهمان کتاب " داستان های گرجی"  که در زبان آذربایجانی منتشر یافته است، اهدا شد.

 

 

گالری

مقالات دیگر