مجموعه ی غزلیات نسیمی در مسکو به طبع رسیده است.

مجموعه ی غزلیات نسیمی در مسکو به طبع رسیده است.

برای سالگرد ۶۵۰ ساله ی شاعر نابغه ی آذربایجان - عماد الدین نسیمی کتاب  “و من به راه حقیقت افتادم" که در زبان روسی به عرصه تحریر در آورده شده ، در شهر مسکو منتشر یافته است. کتاب حاوی نزدیک به ۲۰۰ غزل و رباعی، مقاله ای  به اسم “حقیقت ابدی” که خلاقیت نسیمی را منعکس نموده است از جمله توضیحات و تشریحات مطابق به کلمات مرکب کار برده در آثار وی می باشد.

نقل قول از مقاله : شاعر بزرگ آذربایجانی، فیلسوف و عارف، یکی از بزرگترین متصوف در میان هفت عارف تمام ادوار. هنوز در دوران خود غزلیات و رباعیات وی به بیشتر زبان ها ترجمه گردیده و در منطقه ی آسیا وسطی، ترکیه و ایران گسترش وسیع داشته است. شاعر که در اولین مرحله ی خلاقیت خود به تصوف مایل بوده، سپس به حروفیسم که از طرف عارف و سالک فضل الله نعیمی بنیادگذری شده متصل گشته است.

نقش نسیمی در ادبیات آذربایجان و اقوام ترکی زبان با نقشی که وی در شکلگیری ادبیات کلاسیک  داشته است، تعیین می شود. در عین حال وی را می توان بانی شعر فلسفی آذربایجان را هم محسوب کرد. نسیمی در حقیقت شاعر متفکر است و در خلاقیت وی آفرینش دنیا، روابط انسان و خداوند  و ذره شدن انسان  از خدا ، موضع او در زندگی و جامعه وجود دارد و  خاطرنشان می شود که  او به دنیا نه به تصادف با ماموریت مخصوصی آمده است.

تدوین کننده و مولف پیش گفتار کتاب که در خانه ی نشر “در دروازه نیکیتسکی” اتحاد نویسندگان مسکو منتشر یافته است، پوسته آخوند افا می باشد.

 

گالری

مقالات دیگر