پورتال های ادبی روسیه و بلاروس از عماد الدین نسیمی نوشتند.

پورتال های ادبی روسیه و بلاروس از عماد الدین نسیمی نوشتند.

پورتال های ادبی "پدران" روسیه و "سوزوچیه" بلاروس با مناسبت سالگرد ۶۵۰ ساله عماد الدین نسیمی راجع به نشر “و من به راه حقیقت افتادم" که در زبان روسی در مسکو به طبع رسیده است گزارش پخش نموده اند.

 

در گزارش بیان می گردد:

 

با مناسبت سالگرد ۶۵۰ ساله ی شاعر نابغه ی آذربایجان - عماد الدین نسیمی کتاب  “و من به راه حقیقت افتادم" که در زبان روسی به عرصه ی تحریر در آورده شده ، در شهر مسکو منتشر یافته است. کتاب حاوی نزدیک به ۲۰۰ غزل و رباعی، مقاله ای  به اسم “حقیقت ابدی” که خلاقیت نسیمی را منعکس نموده است از جمله توضیحات و تشریحات مطابق به کلمات مرکب کار برده در آثار وی می باشد.

 

تدوین کننده و مولف پیش گفتار کتاب که در خانه ی نشر “در دروازه نیکیتسکی” اتحاد نویسندگان مسکو منتشر یافته است، پوسته آخوند افا می باشد.

 

لینک های پیوندی:

 

https://atalar.ru/n-siminin-q-z-ll-r-toplusu-moskvada-isiq-uzu-gordu.html

http://www.sozvuchie.by/knigi/item/6485-v-moskve-izdan-sbornik-gazelej-nasimi.html

مقالات دیگر