در بنیاد ترجمه در موضوع "چامه سرایی نسیمی" گردهمایی برگزار گردیده است

در بنیاد ترجمه در موضوع "چامه سرایی نسیمی" گردهمایی برگزار گردیده است

 

در بنیاد ترجمه دولتی آذربایجان با مناسبت سالگرد ۶۵۰ ساله شاعر و متفکر نابغه ی آذربایجان - عماد الدین نسیمی در موضوع "چامه سرایی نسیمی" گردهمایی برگزار گردیده است.

 

در گردهمایی که با مشارکت دکترا ی زبان و ادبیات، پروفسور بدرخان احمد اف، دکترا ی زبان و ادبیات پروفسور رستم کمال، ولایت حاجی اف، یاشار علی اف، ماهر قره اف، نریمان عبد الرحمن لی، اعتماد باشکچید، سلام سروان، پسته آخوند افا و کارکنان دیگر بنیاد ترجمه برگزار شده است، بیان گردید  که  با مناسبت سالگرد ۶۵۰ ساله شاعر و متفکر نابغه ی آذربایجان - عماد الدین نسیمی، دستور راجع به اعلام "سال نسیمی"  رییس جمهور آذربایجان، الهام علی اف در زندگی مدنی کشورمان  یک رویداد قابل توجه ای شد.

در مذاکراتی که با هماهنگ کنندگی اعتماد باشکچید انجام داده شده است، زوایای مختلف خلاقیت و شخصیت نسیمی، موضوعات تاریخی و مشکلات فعلی نسیمی شناسی مورد مذاکره قرار گرفته است.

راجع به چشمانداز تبلیغ و شناساندن افکار راجع به کیهان و حیات شاعر  و برخوردهای فلسفی و میراث اشعار هنرمند بزرگ که در دوران زندگانی در آذربایجان، مشرق زمین، عراق، آسیا صغیر، سوریه از جمله آسیا ی وسطی شهرت یافته بود، تبادل فکر گردید.

 

گالری

مقالات دیگر