کتاب "من کیستم" به طبع رسید.

کتاب "من کیستم" به طبع رسید.

 

کتاب "من کیستم" (بنیاد ترجمه ی دولتی آذربایجان) مانند تحفه ای به سالگرد  ۱۵۰ سالگی رجال اجتماعی برجسته و نویسنده- روزنامه نگار، احمد بیگ آقا اوغلو  به طبع رسیده است.

خلاقیت غنی احمد آقا اوغلو که در تاریخ افکاری اجتماعی-سیاسی آذربایجان اثرات پاکنشودنی گذاشته است، اولین بار است که به کتاب خوانان معاصر به شکل وسیع و کامل ارایه داده می شود. کتاب حاوی آثار رجال می باشد که  در اروپا ی غربی، روسیه، آذربایجان و جمهوری ترکیه  در مدت ۴۰ سال انتشار یافته بود.

تدوین کننده و مولف پیشگفتار کتاب دکترا ی رشته ی فیلولوژی، پروفسور ولایت قلی اف، ویراستار آن آفاق مسعود می باشد.

کتاب راجع به کسانیکه می خواهند با میراث اجتماعی-سیاسی و ادبی احمد آقا اوغلو عمیقا آشنا شود از جمله برای رشته های آموزشی و پژوهشی و کتابخوانان آزاد  در نظر گرفته شده است.

 

مقالات دیگر