برای کتابخوانان "خزر" در این شماره

برای کتابخوانان "خزر" در این شماره

 

برای کتابخوانان "خزر" در این شماره: 

در بخش کرسی نوبل: رمان "دست زن" پاتریک اوایت

در بخش ادبیات آذربایجانی: اشعار موسی اوورد

در بخش سرامد ها : پریتچا های فرانس کافکا

در بخش ادبیات روسی: داستان "دشت" آنتون چخوف

در بخش عبور الهی: ترجمه ای از تورات

در بخش داستان: مصاحبه ی ولادمیر نابوکوف و داستان "علائم و نشانه ها"

در بخش شعر اسپانیایی :  اشعار فدریکو گرسیو لورکا

در بخش رمان: رمان " پولمینو مالرو را کی کشته است؟ " وارگاس لیوسان

در بخش خاطرات: " زندگی پنهانی سالوادور دالی" سالوادور دالی

در بخش سینما: صحبت فدریکو فلینی با منتقد سینمایی جووانی گراتسیسی

در بخش تئاتر: قطعات از اثر "آیینه ی صحنه" ی گئورگی تووستونوقوف

در بخش کتابخانه ی ادبیات کودکان دنیا: حکایت " افرا و ستاره" ی ساکاریاس توپلیوس

 

مقالات دیگر