aydinyol.az achiqkitab.az xezerjurnali.az

Uluslararası İşbirlikleri

Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezi’nin Uluslararası İşbirliği Kapsamında Çalışmalar

Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezi(kısaca Merkez) etkinliğini Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasına, Azerbaycan Cumhuriyeti Yasalarına, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın bildiri ve genelgelerine, Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu karar ve genelgelerine, “Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezi Tüzüğüne ve diğer ilgili yasalara dayanarak uygulamakta. Merkez kendi görev ve yasal haklarını gerçekleştirirken merkezi ve yerel yönetim, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin onayını alan Dış Ülke Elçilikleri(diplomatik temsilciliği), Konsolöslükler, Ticari Temsilcilikleri(ticaret odaları), ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti ve yurtdışındaki çalışan uluslararası ve yerel kuruluşlar(yönetimlerarası, devletlerarası), Azerbaycan Cumhuriyeti Diplomatik Temsilcilikleri, yabancı ülkelerin çevirmenlik alanında çalışan merkezi ve yerel kurumları(merkezler, komiteler, ajanslar), birlikler, sivil toplumlar, üniversiteler, araştırma enistitü ve merkezleri ile Azerbaycan Cumhuriyeti dış politikasına uyarak çalışmalar yapar.
Merkez bu amaçla;

 • uluslararası ilişkiler kapsamında projesini hazırlayarak gerçekleştirir;
 • alt yapı şubeleri uluslararası çağdaş edebiyat ve analitik yöntemlerle bilgilendirir;
 • yurtdışında ilgili kurumları ve uluslararası teşkilatlar ile bağlantı kurar;
 • Yabancı tarafların önerilerini inceler, danışma yapar;
 • KİA ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim kurar;
 • yurtdışında çevirmenlik işinin alt yapısını araştırır, inceler, bu konuda yenilikleri uygulama fırsatlarını sağlar;
 • çevirmenlik işinde uzman olan kurumlarla işbirliği yapar;
 • devlet ve özel kurumlarla işbirliği anlaşmaları yapar(sözleşme, anlaşma, diplomatik anlaşma, işbirliği sözleşmesi v.d. );
 • Azerbaycan Cumhuriyetindeki Yabancı Ülke Diplomatik Temsilcilikleri, konsoloslukları, uluslararası ve yerel kurumların kültür ateşelikleri ile ilişki kurulmasını sağlar;
 • çevirmenlik işi yapan çok ulusal, uluslararası ve yerel şirketler, kamu kuruluşları, dernekler, sivil kuruluşlar, üniversiteler, araştırma enistitüleri ile irtibat sağlar;
 • edebiyat ve kültür alanında projelerin gerçekleştirilmesi, ebebiyat konulu yayınlarının karşılıklı paylaşımını sağlar;
 • uluslararası etkinliklere, projelere katılımını sağlar;
 • tercüme, edebiyat, kültür alanındaki yerli ve yabancı uzmanlarla etkinlikler yapar;
 • merkez içi şubelerin çalışma kalitesini geliştirmek için dış ülkelerden uzmanlar davet ederek onların Azerbaycandaki tüm etkinliklerini organize eder;
 • uluslararası festival, fuarlarda ülkemizi temsil eder ve tanıtır;
 • uluslararası çeviri kurumları, cemiyet ve birlikleri ile ilişki kurar;
 • yurtdışında ve ülkemizde çevirmenlikle ilgili uluslararası etkinlikler(oturumlar, fuarlar, forumlar, konferanslar vb.)düzenler;
 • kültür, dil, tercüme kapsamında devlet politikası doğrultusunda projeler gerçekleştirir.

 • Tercüme Merkezi Çalışanları Türkiye - Uluslararası Çevirmenler ve Çeviri Kuruluşları Federasyonu Başkanıyla Görüştüler Tercüme Merkezi Çalışanları Türkiye - Uluslararası Çevirmenler ve Çeviri Kuruluşları Federasyonu Başkanıyla Görüştüler
 • İstanbul’dan Kitap Manzaraları İstanbul’dan Kitap Manzaraları
 • Tercüme Merkezi’nin Yetkilisi Yunanistan Kültür Fonunun Koordinatörü ile Görüştü Tercüme Merkezi’nin Yetkilisi Yunanistan Kültür Fonunun Koordinatörü ile Görüştü
 • Tercüme Merkezi Çalışanları TEDA Yönetimiyle Görüştü Tercüme Merkezi Çalışanları TEDA Yönetimiyle Görüştü
 • Tercüme Merkezi Başkanı Afak Mesut Polonya’nın Azerbaycan’daki Büyükelçisi Görevini Yapan Andjey Kneifel ile Görüştü Tercüme Merkezi Başkanı Afak Mesut Polonya’nın Azerbaycan’daki Büyükelçisi Görevini Yapan Andjey Kneifel ile Görüştü
 • İtalya Büyükelçisi Tercüme Merkezi’ni Ziyaret Etti İtalya Büyükelçisi Tercüme Merkezi’ni Ziyaret Etti
 • Azerbaycan Tercüme Merkezi İstanbul Kitap Fuarına Katılacak Azerbaycan Tercüme Merkezi İstanbul Kitap Fuarına Katılacak
 • Azerbaycan Tercüme Merkezi İsveç Uluslararası Kitap Sergisine Katıldı Azerbaycan Tercüme Merkezi İsveç Uluslararası Kitap Sergisine Katıldı
 • Azerbaycan Tercüme Merkezi Mısır Kültür Merkezi’yle İşbirliği Konusunda Görüşme Yaptı Azerbaycan Tercüme Merkezi Mısır Kültür Merkezi’yle İşbirliği Konusunda Görüşme Yaptı
 • Offline