Haydar Aliyev Azerbaycan Dili Hakkında

Haydar Aliyev Azerbaycan Dili Hakkında

15 Haziran – Ulusal Kurtuluş Günü

Haydar Aliyev Azerbaycan Dili Hakkında 

Ana dilimiz bağımsız Azerbaycan’ın en büyük ulusal servetidir.

***

Her bir dili yaşatan ve geliştiren onun halkıdır. Dilimiz zengindir, çok uyumlu dildir, kelime hazinemiz zengindir. Bizzat ben bu dili çok severim.

***

Azerbaycan halkının dili onun ulusal varlığını belirleyen önemli etkendir.

***

Gençlerimiz tarihimizi, dilimizi, kültürümüzü ve dini değerlerimizi iyi bilmeliler.

***

Muhammed Fuzuli’nin en büyük hizmetlerinden biri de döneminin ve ondan sonraki dönemin karışık süreçlerine rağmen Türkçeyi, ana dilini yaşatmasından, onu yükseltmesidir.

***

Her bir Azerbaycan vatandaşı, her bir Azerbaycanlı ana dilini – Azerbaycan dilini, devlet dilini bilmelidir.

***

Bütün halklarda olduğu gibi, Azerbaycan halkının ana dili onun ulusal varlığını belirleyen önemli etkenlerdendir.

***

Türk dillerine mensup Azerbaycan dili bu kadar edebi ifadelerle dolu olmasından ve biz hayatın tüm alanlarına ait fikirlerimizi kendi ana dilimizde ifade etmemizden gurur duyarım.

***

Ben bugün büyük bir gururla Azerbaycan dilinin 20.yüzyılda büyük gelişme yolu geçtiğini söyleyebilirim. Şimdi bir bakınız, bizim dilimiz ne kadar zengin, ne kadar uyumlu, ne kadar tatlıdır ve tüm fikirleri ifade etmek için ne kadar kelime dağarcığına sahibiz. Biz Azerbaycan’da Azerbaycan dilinin egemen olmasını, Azerbaycan dilinin gittikçe gelişmesini sağlamalıyız.

***

Halkımız yüzyıllar boyunca büyük sınavlardan, zorluklardan geçmiş, fakat kendi benliğini, ulusallığını, dilini kaybetmemiştir.

***

Biz şimdi bağımsız devlet olarak, özgür halk gibi kendi dilimizle – Azerbaycan diliyle onur duymaktayız.

***

Azerbaycan dili bizi eskiden de, şimdi de, gelecekte de birleştirecektir.

***

Her bir halkın ulusallığını, manevi değerlerini yaşatan, geliştiren onun dilidir.

***

Kendi ana dilini bilmeyen insanlar sakatlar.

***

Biz atalarımıza hep minnettar olmalıyız, nitekim topraklarımız, bölgemiz çeşitli şahlıkların, sultanlıkların, halifelerin, devletlerin eline geçtiği dönemlerde de dilimiz ölmemiş, yaşamış. Onu halk yaşatmış.

***

Biz Türk dilli halklar ailesine ait bir halkız. Fakat bunun dalları da çok, sayısız. Bunun bir dalı da Azerbaycan dilidir. Biz bunu kanıtlamışız ve bu artık tüm kamuoyunca kabullenmiştir.

***

Her bir milletin dili onun için değerlidir. Bizim için Azerbaycan dili, ana dilimiz çok daha değerlidir. Çünkü uzun yıllar boyunca dilimiz, Azerbaycan dili hayatımızda fazla yer alamamıştır. Fakat buna rağmen her bir Azerbaycanlı dilini korunmasında az da olsa, çok da olsa, hizmet vermiştir. Özellikle bizim yazarlarımız, edebiyat adamlarımız, şairlerimiz o ağır dönemde Azerbaycan dilinin yaşamasında büyük katkıda bulunmuşlar.

 

DİĞER MAKALELER