Ben Kimim? Kitabı Yayımlandı

Ben Kimim? Kitabı Yayımlandı

Ünlü devlet adamı, gazeteci-yazar Ahmet Ağaoğlu’nun 150.doğum gününe armağan olarak Ben Kimim? kitabı (Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezi) yayımlandı.

Azerbaycan’ın sosyal-siyasal düşünce tarihinde özgü yeri olan Ahmet Ağaoğlu’nu zengin yapıtlarıyla çağdaş okura ilk defa bu kadar geniş ve kapsamlı şekilde sunulmaktadır. Kitaba aydının nerdeyse 40 yıl içinde Batı Avrupa’da, Rusya, Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetinde yayımlanmış eserlerinden örnekler verildi.

Kitabı düzenleyen ve önsöz yazarı – Prof.Dr.Vilayet Guliyev, editörü Afak Mesut’tur. 

Kitap Ahmet Ağaoğlu’nun sosyal, siyasal, edebi mirasını öğrenmek isteyenler, ilgililer ve geniş okur kitlesi için tasarlanmıştır.

DİĞER MAKALELER