Page 11 - Design_Kataloq_Tercume_Merkezi_2017_Layout 1
P. 11

2014 – 2017


      kadrların ye şməsi is qamə ndə müvafiq tədbirlər həyata keçirir: bədii tərcümənin özəlliyinə, texnikasına,
      nəzəriyyəsinə dair mətn və materiallara xüsusi yer ayırır.

                                                11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16