Page 12 - Design_Kataloq_Tercume_Merkezi_2017_Layout 1
P. 12

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabine yanında Tərcümə Mərkəzi


           9. Aydinyol.az – Azərbaycan və dünya ədəbiyya , mədəniyyə , tarixi və başqa mövzularda əsərləri
         tanınmış ədəbi, elmi, ic mai, siyasi simaların həyat və yaradıcılığını işıqlandırır. Azərbaycan dilinin
         norma və qaydalara uyğun işlədilməsinə nəzarət edir, dil və tərcümənin nəzəri sahəsinə dair materiallara,
         ədəbi, elmi, publisis k əsərlərə yer ayırır. Ədəbi-bədii, elmi, publisis k ədəbiyyatların, dərsliklərin,
         habelə dil və tərcümənin işləndiyi digər ədəbiyyatların dil, məzmun və tərcümə baxımından keyfiyyə ni
         təhlil edir, efir, dublyaj, reklam, küçə lövhələri və digər bu kimi kütləvi sahələrdə baş verən dil və
         tərcümə qüsurlarını aşkara çıxarıb səhifələrində araşdırma yazılarla çıxış edir.
          12                                            11. Təsərrüfat şöbəsi
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17