Page 8 - Design_Kataloq_Tercume_Merkezi_2017_Layout 1
P. 8

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabine yanında Tərcümə Mərkəzi (Az.TM) Azərbaycan
         Respublikası Preziden nin 2014-cü il 16 may tarixli 169 nömrəli Sərəncamı ilə fəaliyyətə başlamışdır.
         Mərkəz tərcümə olunan materiallarda Azərbaycan dilinin düzgün işlədilməsi ilə bağlı ölkədaxili və
         beynəlxalq müstəvidə ic mai-siyasi, elmi-texniki, ədəbi-mədəni mübadilələrin və əlaqələrin dil və
         tərcümə baxımından tənzimlənməsi, ölkə üzrə tərcümə prosesinin elmi, texniki, bb, hüquq və digər
         sahələrdə təşkili və təkmilləşdirilməsi işinə nəzarə həyata keçirən icra hakimiyyə orqanıdır.
          8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13