Zangezur – historické ázerbájdžánské území

Zangezur – historické ázerbájdžánské území

   Ázerbájdžánské státní překladatelské centrum připravilo dokumentární film s názvem "Zangezur - historické území Ázerbájdžánu", jenž vypráví o historii starobylého ázerbájdžánského území Zangezur, které bylo od počátku 20. století s vojensko-politickou podporou cizích sil po částech předána Arménii.

   Video, které bude vysíláno na internetu v ázerbájdžánštině, angličtině a ruštině bude zasláno zahraničním velvyslanectvím a misím akreditovaným v Ázerbájdžánu, včetně i předním světovým médiím.

 

     

 

  Dějiny jsou dějiny. Arméni, kteří slaví 150. výročí přesídlení do Karabachu dobře vědí že na tyhle zemi přišli jako hosté. Nejen Náhorní Karabach, ale i dějiny dnešní Arménie se vyvíjely na ázerbájdžánských zemích. Iravanský chanát, Zangazurský okraj jsou naše historické země. Když se podíváme na mapu, uvidíme, že velký turkický svět byl v důsledku odtrhání Zangazuru z Ázerbájdžánu a předání ho Arménii geograficky rozdělen. Tedy předání Zangazuru Arménii mělo velmi negativní důsledky. Každý Ázerbájdžánec, každý krajan, každé dítě musí znát vlastní dějiny. Všichni musí vědět, že tahle země patří Ázerbájdžánu. 

 

İlham Aliyev

                                                                       Prezident Ázerbájdžánské republiky

 

 

   Zangazur je jeden ze starobylých oblastí Ázerbájdžánu, jenž zahrnuje okresy Gorus, Sisian, Gafan, Mehri dnešní Arménské republiky a Lačin, Gubadli, Zangilan v dnešní Ázerbájdžánské republice o rozloze 7824 km2. Zangezur je jedna ze starověkých oblastí Ázerbájdžánu.

   Slovo “Zangazur” je toponymem čistě turkického původu. “Zangi” – je název starobylého turkického rodu a dnes Zangi je původem pro spoustu geografických názvů vesnic, řek, hor atd. – Zangičaj, Zangitapa, Zangarik, Zangišamli, Zangana, Zangilan, Zangaran, Zangana, Zangišali, Zangibasar, Zangilar, Zangan – Zandžan, Zangilli atd.

  Jméno tohoto turkického rodu se dost často vyskytuje ve spisech od Mahmuda Kaškariho, Fazlulláha Rašidaddina, Abbasguluagha Bakichanova a dalších světově proslulých historiků. Druhý lexém „zur“ ve slově Zangezur ve starých tureckých jazycích znamená hora, rokle, skála a charakterizuje reliéf horské oblasti obývané kmeny Zangi.  

   V historických pramenech, memoárech a výzkumech dávných cestovatelů se Zangazur uvádí jako vlast Turků.

   Některé z dějů ve starověkém tureckém eposu „Kitabi-Dada Gorgud“ se odehrávají v Zangazuru. V této oblasti stále existuje hodně míst, lidí a kmenových jmen v knize - Gorus, Angaleyuz, Dondarli, Ulašli, Gundanli, Akarak, Boynaker, řeka Basat, hora Gapidžig, jeskyně Ičagiz a jeskyňka Dašagiz, Aghgaya, Garagol, Garadagh, Aghduz, Garayer, Aghdara, Aghgaya, Aghbulag, Garagaya, Garasu, Garačay, Gara Dere, Garahun Dere, Chodžik, Aghasar a další.


http://zengezur.com/KITABLAR/Zengezur-kitab-1.pdf, səh: 3-5

“Kitabi-Dədə Qorqud”, Bakı, Yazıçı – 1988.

 

  Tyto skutečnosti, které se odrážejí v mnoha historických výzkumech a archivních dokumentech, znehodnocují nepodložená tvrzení falešných arménských historiků, kteří nedokázali arménizovat toponymum „Zangazur“, jako je „Etymologie nazvaniya“, “Zangezur „neyasna“ (etymologie názvu „Zangazur“ není známá) den se také kreslí.

 

  Fakta, která se odrážejí v mnoha historických studiích a archivních dokumentech, dnes popírají nepodložená obvinění falešných arménských historiků, kteří nedokázali „armenizovat“ toponymum „Zangezur“. A proto na wikipedii se to označuje za “Этимология названия “Зангезур” неясна” (Etymologie názvu “Zangazur” není jasná).


https://ru.wikipedia.org/wiki/Zanqezur

 

Stručná chronologie Zangezuru

 

   Spolu s nejstaršími historickými prameny výzkumy a studie provedené mnoha světovými vědci ukazují, že ve 4.-9. stoletích před naším letopočtem - albánský stát Zangazur, poté Sásánovská říše a Arabský chalífát, starověké ázerbájdžánské státy, které vyhrály války proti arabskému chalífátu v 9.-11. stoletích Sadžidi, Salaridi a Ravvadidi, kteří po staletí vládli pod různými jmény, Atabeyové na začátku 12.-13. století, Hulakulové v 13.-14. stoletích, Džalairidi v 14. století, poté státy Garagoyunlu a Aghgoyunlu, na počátku 16. století – mocná Safavidská říse z  jež panovala z první polvony 18. až do první poloviny 19. století potvrzují, že Ázerbájdžán během doby panování chanátů byl součástí starověkého Karabašského chanátu.

   Jiné studie zkoumající historii Zangazuru potvrzují, že 115 muslimských vesnic v Zangazuru, které byly napadeny arménskými ozbrojenými skupinami v letech 1905–1907 a 1918–1920, bylo vydrancováno, vypáleno a zničeno a 4 472 žen a dětí bylo brutálně zabito arménskými ozbrojenci.

   Přestože byl Zangazur rozhodnutím kavkazského předsednictva Ruské komunistické (bolševické) strany z 10. srpna 1920 prohlášen za „sporné území“ mezi Ázerbájdžánem a Arménií, žádný Ázerbájdžánec se na rozhodnutí nepodílel...) Rozhodnutím schůzky Ústřední výbor Ázerbájdžánské komunistické (bolševické) strany konané 30. listopadu 1920 byl Zangazur převeden do struktury sovětské Arménie.

   V důsledku tohoto rozhodnutí došlo k oddělení Nachčivanské oblasti od území Ázerbájdžánu a tím byly přerušeny pozemní vztahy Ázerbájdžánu nejen s Tureckem, ale i s celým turkickým světem.


https://azertag.az/xeber/Zengezurun_Ermenistana_verilmesi_moteber_menbeler_ne_deyir-1755703

 

   Podle rozhodnutí Politického a organizační kanceláře Ústředního výboru Komunistické (bolševické) strany Ázerbájdžánu ze dne 12. ledna 1921 o „Správní organizace muslimské části Zangazuru“ byl okres Zangazur rozdělen na dvě části – západní a východní. Zangazur, jenž byl o celkové rozloze 7824 km. čtverečních přiel o území  o rozloze 4505 km čtverečních odtržením a předání Arménii (byly předány Gafan, Gorus, Garakilsa, Mehri ad.). Z důvodu rozdělení Zangazuru na jednotlivá okresy byl v roce 1933 rozhodnutím oficiální Moskvy z mapy odstraněn název Zangazur.


 http://zengezur.com/index.php/9-xbrlr/260-z-nzh-zurun-bir-hiss-sinin-erm-nistana-verilm-sind-n-100-il-t-r

 

   Historické vítězství vítězné ázerbájdžánské armády ve druhé karabašské válce konečně obnovilo spravedlnost. Nařízením prezidenta Ázerbájdžánské republiky, vrchního velitele Ilhama Alijeva ze dne 7. července 2021 bylo schváleno zřízení hospodářské oblasti Východní Zangazur. Toto historické nařízení, které se zlatým písmem zapíše do dějin Ázerbájdžánu, vrátilo do map zpět název starověkého Zangazuru jako geografickou a správní územní jednotku. 


https://azertag.az/xeber/Iqtisadi_rayonlarin_yeni_bolgusu_Qarabagin_ve_Serqi_Zengezurun_inkisafini_suretlendirecek___Serh-1825697

 

  Dalším krokem k obnovení spravedlnosti, jenž se zakotvil do dějin je založení 26. října 2021 ázerbájdžánské části Zangazurského koridoru, který spojuje celý turkický svět a vytváří novou realitu v Ázerbájdžánu a v celém regionu.


https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_ve_Turkiye_prezidentleri_metbuata_birge_beyanatlarla_chixis_edibler_YENILANIB_VIDEO-1909614

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY