Předseda Svazu tureckých spisovatelů Musa Kazim Aridžán” “Literatura je ta základna, která povede naši kulturní jednotu k rozvoji”.

Předseda Svazu tureckých spisovatelů  Musa Kazim Aridžán” “Literatura je ta základna, která povede naši kulturní jednotu  k rozvoji”.

  V rozhovoru pro www.tyb.org.tr se předseda Svazu spisovatelů Turecka Musa Kazim Aridžan podělil o své názory na memorandum podepsané mezi Ázerbájdžánským státním centrem překladatelství a Svazem tureckých spisovatelů, což předpokládá propagaci literatury obou bratrských zemí prostřednictvím oboustránné spolupráce: „Předpokládá se, že díla se budou šířit nejen v knižním formatu ale i pomoci elektronických médií, periodik i ve formě samostatných knih, pořádání společných prezentací, kulatých stolů a dalších akcí pro propagaci literatury obou zemí. Pevně věřím, že tento projekt poslouží překonávání nedostatků v tomto oboru”.

   Předseda rovněž zmínil nutnost podepsání podobného memoranda mezi dalšími turkickými zeměmi a dodal, že nové cesty, které se budují po Karabašské válce budou přispívat geografickému sblížení. Kromě toho předseda Svazu prohlásil, že základnou kulturní jednoty velkého turkického světa bude právě literatura. “Spolupráce s Ázerbájdžánským státním centrem překladatelství poslouží založení dobrých literárně-kulturních, politických ad. vztahů mezi našemi zeměmi a vytvoří nadále další možnosti pro spolupráci.”

   Musa Kazim Aridžán, jenž mluvil o nutnosti spolupráci v oblasti jazyka, hudby a kinomatografie podtrhl, že velká zodpovědnost za uskutečnění “národních a morálních ideje” leží na představitelech literatury a umění a že v tomto smyslu věří v úspěšnou spolupráci s Ázerbájdžánským státním centrem překladatelství: “Vedle knih ze společných dějin turkického světa je velká potřeba ve vydávání knih, žánrově patřících ke krásné literatuře. Jsme jako Svaz tureckých spisovatelů připraveni v tom poskytnout jakoukoliv pomoc.”

 

TYB ile Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezi arasında İşbirliği anlaşması imzalandı

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY