achiqkitab.az xezerjurnali.az aydinyol.az

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Jaké jsou hlavní směry činnosti Ázerbájdžánského státního centra překladatelství?

Hlavními směry činnosti ÁzSCP jsou: přijímání opatření pro správné používání státního jazyka, centralizace, řízení a zlepšování kvality překladů; propagace ázerbájdžánské literatury ve světě v mezinárodním měřítku a světové literatury v Ázerbájdžánu.

Jaké překladatelské soutěže realizuje Ázerbájdžánské státní centrum překladatelství?

Ázerbájdžánské státní centrum překladatelství vyhlašuje literární soutěž "Vavřinový list" s cílem podpořit rozvoj a zhodnocení literárního překladatelství v zemi. Informace k soputěži naleznete na webových stránkách ÁzSCP.

Kde můžeme získat publikace Ázerbájdžánského státního centra překladatelství?

Publikace Ázerbájdžánského státního centra překladatelství můžete získat v níže uvedených prodejnách:

“Libraf”

“Kitabevim.az”

“Akademkitab”

“Akademiya” kitab evi

“Azərkitab”

Prezident Aparatının Kitab Evi

Prodejní kiosek Ázerbájdžánské univerzity jazyků

Knihkupectví Pero

Knihkupectví Oxumalı

Knihkupectví Lider kitab evi

Pořádá Ázerbájdžánské státní centrum překladatelství jazykové kurzy?

Ázerbájdžánské státní centrum překladatelství pořádá kurzy různých cizích jazyků.

Co je cílem kvalifikačních zkoušek pro překladatele, které pořádá Ázerbájdžánské státní centrum překladatelství?

Cílem ÁzSCP při pořádání kvalifikačních zkoušek je zlepšit kvalitu jazyka a překladu; určit profesionální překladatele v oblasti písemného a konsekutivního tlumočení, kteří splňují určité standardy překladatelské profese v celé zemi, a udělit překladatelům, kteří složili kvalifikační zkoušky v různých oblastech činnosti, osvědčení.

Kdo se může přihlásit ke kvalifikačním zkouškám pro překladatele?

Různé instituce, organizace a zaměstnavatelé mohou požádat Ázerbájdžánské státní centrum překladatelství o hodnocení překladatelských dovedností svých zaměstnanců. O ověření svých odborných dovedností mohou požádat i jednotlivci, kteří se ve velké míře věnují překladatelské činnosti.

Jak můžeme získat informace o volných pracovních místech v Ázerbájdžánské státní centrum?

Ázerbájdžánské státní centrum překladatelství zveřejňuje informace o volných pracovních místech na své stránce na sociální síti a na různých pracovních portálech a informace zasílá také státnímu úřadu práce.

Jak se vybírají uchazeči uvedení v oznámeních o volných pracovních místech?

Pokud životopis uchazeče odpovídá oznámení o volném pracovním místě, bude kontaktován a pozván k osobnímu pohovoru. V závislosti na pozici může pohovor probíhat písemně, ústně nebo v obou formách.

Nabízí Ázerbájdžánské státní centrum překladatelství služby na žádost žadatelů?

Ázerbájdžánské státní centrum překladatelství zřídilo překladatelskou agenturu, která poskytuje překladatelské služby požadované žadateli. Proto se nejprve můžete obrátit na Centrum, získat kontaktní údaje překladatelské agentury a oslovit odpovědné osoby v překladatelské agentuře.

ZPRÁVY