O NÁS

Překladatelské Centrum při Kabinetu Ministrů (AzPC) bylo založeno nařízením č. 2236, vydáné 23. května 2012 prezidentem Ázerbájdžánské republiky Ilhamem Alijevem. Centrum je orgánem výkonné moci, který zajišťuje centralizované uspořádání překladatelské činnosti, správné používání ázerbájdžánštiny v přeložených materiálech, řešení společensko-politických, vědecko-technických, literárně-kultruních vazeb v oblasti jazyka a překladu, organizace a zdokonalení překladatelského procesu po celé republice ve vědecké, technické, lékařské, právní a dalších oblastích.

Struktura a oddělení AzPC uvedeny níže:

1. Oddělení oficiální  korespondence – vykonává funkci kontroly jazyka a kvality překladu oficiálních dokladů, textů a materiálů, které jsou tištěna ve vnitrostátních i zahraničních  periodikách Připravuje posudek odborníka na dokončený  překlad,  jenž je představen AzPC  nebo uskutečňuje překlady na základě státní objednávky.

2. Oddělení vědy, vzdělání a kultury –zajišťuje uspořádání překladů v oblasti vědy, vzdělání, kultury, literatury aj., kontrolu použití spisovného ázerbájdžánského  jazyka podle určitých norem. Pořádá akce za účelem propagovace (uchovávání) vědecko-kulturního dědictví ázerbájdžánské literatury na mezinárodní úrovni, obohacuje pomocí překladu vybraných děl světové literatury do ázerbájdžánštiny znalosti literatury v Ázerbájdžánu.   Zakládá mechanizmy zdokonalení překladu, aby odpovídal mezinárodním standardům a normám.  Uskutečňuje kontrolu veškeré překladatelské činnosti, vykonává řadu práce pro zvýšení úrovně odborníků -překladatelů.

3. Oddělení mezinárodních vztahů - buduje mechanizmy propagace vědecko-kulturního dědictví ázerbájdžánské literatury. Navazuje kontakty s řadou vedoucích jazykových odborníků, nakladatelství mi, kulturními centry a jiných příslušnými mezinárodními orgány. Organizuje významné konference, fóra, vědecko-teoretická sympozia za účelem studia mezinárodní praxe ve sféře překladatelské činnosti, teorie a kultury překladu. Zajišťuje pracovní návštěvy řady vedoucích světových spisovatelů, jazykových a překladatelských odborníků v Ázerbájdžánu, zároveň poskytuje možnost studia na rekvalifikace kurzech pro odborníky v oblasti překladu.

4. Nakladatelské centrum-navazuje kontakty s vedoucími světovými nakladelstvími, zajišťuje překlad vědecko-kulturního dědictví ázerbájdžánské literatury do světových jazyků. Připravuje k tisku knihy a publikace vydané centrem, včetně výběru vědecko-kulturního dědictví ázerbájdžánské literatury. Zajišťuje odpovídající tisk časopisu světové literatury “Chazar”, literárně-společenských novin “Jasná cesta” (Aydın yol).

5. Vědecko-umělecká rada – funguje dobrovolně.

Určuje výběr literatury pro mezinárodní společenství ve vědecké, studijní, literární a kulturní oblasti. Organizuje diskuse o vědeckých a literárních dílech, jazykových a studijních materiálech, které zamýšlí přeložit. Potvrzuje semestrální, roční tematické plány literárních děl v oblasti vědy, vzdělání a kultury které má zájem překládat a tisknout v Překladatelském centru.

 

6. Odborní Rada- funguje na společenském základě.

Oceňuje odbornou  úroveň jazyka,  překlady textů  a materiálů, poskytnuté Centru. Určuje úroveň kvality znalostí odborníků různých sfér překladatelské činnosti.

7. Časopis světové literatury “Chazar”-  periodicky seznamuje s procesy moderní světové literatury. Zajišťuje překlad a tisk děl, biografických materiálů o životě a tvorbě vedoucích představitelů světové literatury. Podílí se na zdokonalování literárníchřekladů, zakládá nové rubriky, umožňující vývoj mladých kolegů v oblasti literárního překladu, zařazuje texty a materiály, věnované  technice a  teorii překladu.

8. „Jasná cesta“ („Aydın Yol”)- týdeník  o literatuře.

Noviny tisknou ukázky z ázerbájdžánské a světové literatury, materiály o životě a tvorbě významných představitelů literatury. Kontrolují používání ázerbájdžánštiny podle jazykových norem, zařazují materiály věnované kultuře jazyka a překladu, zároveń vydávájí literární, vědecká a publicistická díla.

9. Všeobecný odbor.

10. Účetnictví.

11. Hospodářský odbor

 

Stručná informace o centru.

Republikové Centrum literárního překladu a literárních vztahů bylo založeno nařízením Rady ministrů č. 113 od 6. 3. 1989 za účelem překládat výběr nejlepší ukázek literatury sovětských a světových národů do jazyků národů SSR a národů dalších států.

V roce 1991 byl první předsedou Centra proslulý turkolog-vědec, poslanec Ajdyn Mamedov, který tragicky zahynul při autonehodě. Od 13. června 1991 do 16. května 2014 Centrum řídila spisovatelka-překladatelka Afag Masud.

V době politicko-společenské krize (válka, politická a hospodářská krize) centrum, založené jako samofinancující se orgán, dokázalo poprvé vlastními sílami uskutečnit překlady stovek děl světové literatury do ázerbájdžánštiny a získat několik tisíc čtenářů. Byly vydány překlady Koránu, Bible, díla Franze Kafky, Gabriele Garcia Marqueze, Williama Faulknera, Thomase Wolfa, Jerome Salingera, Alexandra Solženicina, Akutagawa Ryunosuke a dalších podobných představitelů. Zároveň byl vydáván časopis světové literatury „Chazar“ a týdenní bulletin překladatelské literatury „Cesta“ (Yol).