V Baku se konala prezentace knih ukrajinských spisovatelů

V Baku se konala prezentace knih ukrajinských spisovatelů

V M.F. Achundově knihovně se konala prezentace knih významných ukrajinských spisovatelů Vladimíra Danilenko “V paprscích hasnoucího slunce“ a Nikolaje Chomiče “Záhada hrobky“. S úvodním proslovem vystoupila předseda řízení Ázerbájdžánského Centra Překladu Afag Masud, která zmínila o existenci pevných bratrských a přátelských vztahů mezi ukrajinským a ázerbájdžánským národy během dlouhých let, o ukrajinsko-ázerbájdžánských literárních projektech, uskutečněných Centrem v posledních letech,  o antologiích obou zemí, které představují ukrajinskou literaturu v Ázerbájdžánu a ázerbájdžánskou literaturu na Ukrajině, kromě tioho oznámila, že práce v tom směru bude i nadále pokračovat v ještě větším a širším formatě.  

Poté vystoupil zplnomocněný a mimořádný velvyslanec Ukrajiny v Ázerbájdžánské republice pan Alexandr Mišenko. Velvyslanec, jenž mluvil o veřejno-politickém významu podobných projektů, které zajišťují vzájemné pochopení mezi národy a dobré vztahy, poděkoval Ázerbájdžánskému Centru Překladu za pravidelnou a důstojnou realizaci tak vážné mise.     

Ředitel “Nadaci znalostí” při prezidentě Ázerbájdžánské republiky Oqtaj Samadov, vedoucí aparátu Centra jašar Alijev, ředitel odboru Vědy, vzdělání a kultury, spisovatel Etimad Baškečid bavili o literárních záležitostech knih, oznámili svoji jistotu v tom, že obě knihy dokážou vytvořit plnou představu pro ázerbájdžánského čtenáře o dějinách Ukrajiny, moderním životě, literárně-krásném myšlení  a celkem tímhle   přispěje upevňování velkého zájmu o knihu, o literaturu. 

Na závěr, s proslovem vystoupili ukrajinští spisovatelé – předseda Svazu ukrajinských spisovatelů Vladimír Danilenko a autor knihy Nikolaj Chomič.  Spisovatelé, kteří mluvili o tiskových projektech v posledních dvou letech vzniklých na základě pevných vztahů a úspěšné spolupraci mezi Svazem Ukrajinských Spisovatelů s Ázerbájdžánským Centrem Překladu, zmínili svoje obdivování Baku, kam přijeli poprvé v životě, kromě toho řekli, že tohle město, kde se nachází spousta pomníků spisovatelům a básníkům, což umožňuje se stát centrem literárních svátků a literárního myšlení.   

Na závěr prezentace předseda Svazu ukrajinských spisovatelů Vladimír Danilenko věnoval vedoucí Centra Afag Masud dárek s národní kresbou.  

 

Galerie

DALŠÍ ČLÁNKY