آفرینش ادبی در تارنمای رومانی

آفرینش ادبی در تارنمای رومانی

 

در رابطه با «سال نظامی گنجوی» تارنمای شناخته شده ی رومانیایی، «news24hours.ro»، اقدام به انتشار ترجمه ی رومانیایی کلام حکمت آمیز، زندگینامه و آفرینش هنری شاعر داهی آذربایجانی نظامی گنجوی نموده است.

مترجم کلام های نظامی به زبان رومانیایی رئیس زبان و فرهنگ رومانیایی، مترجم مشهور رومانیایی یوسفینا بلازانی-باتودور است.

لازم به ذکر است که تارنمای رومانیایی «news24hours.ro» به صورت متمادی اقدام به انتشار آثار ادبای سرشناس جهان می نماید.

 

 

https://news24hours.ro/article/18454

 

 

مقالات دیگر