AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASI

Azərbaycan coğrafi addır. Bu ad bir tərəfdən bu ərazidə eradan çox-çox əvvəl yaşayan əhalinin əksəriyyətinin atəşpərəst olması ilə bağlıdır. Yəni, bu ərazidə yaşayan əhali odu allah sayırdı, oda tapınırdı. "Azər" - od, atəş deməkdir, digər tərəfdən, Azərbaycan ərazisində qədim zamanlardan yaşamış türk soylu əhalinin "Azər" sözündəndir. "Azər" - "az" və "ər" tərkibindən ibarətdir. Türk dillərində "az"ın yaxşı niyyət, uğurlu tale kimi anlamları var. "Azər" - yəni "ər kişi", "ər oğlu", "odu qoruyan" deməkdir. Deməli, "Azərbaycan" bu ərazidə yaşayan qədim türk dilli qəbilənin adından əmələ gəlmişdir.

Azərbaycan Respublikasının yarandığı tarix

28 may 1918

Bayrağın qəbul edildiyi gün

9 noyabr 1918

Müstəqilliyin bərpa edildiyi tarix

18 oktyabr 1991

Konstitusiyanın qəbul edildiyi tarix

12 noyabr 1995

Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına qoşulduğu gün

30 yanvar 1992

Birləşmiş Millətlər Təşkilatına daxil olduğu gün

2 mart 1992

Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olduğu gün

19 sentyabr 1995

Avropa Şurasına daxil olduğu gün

17 yanvar 2001

Ərazisi (quruda) (Azərbaycan Respublikası)

86.6 min kv.km

Ərazisi (quruda) (Azərbaycan SSR aprel-noyabr 1920 ci il)

114 min kv.km*

Ərazisi (quruda) (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-1920)

125 min kv.km*

Əhalisinin sayı (2011-ci il üçün)

9.0 mln nəfərdən çox

1 kv.km-ə düşən əhalinin sıxlığı, nəfər (2011)

99.65

Paytaxtı

Bakı şəhəri

Dövlət dili

Azərbaycan dili

Pul vahidi

Manat

Milli domen

.az

Beynəlxalq telefon kodu

+994

Qeyd: * (ulduz) işarəsi ilə verilən rəqəmlər yuvarlaqdır.

 

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
Maddə 105. Bayram günləri

Yeni il bayramı

1 - 2 yanvar

Qadınlar günü

8 mart

Faşizm üzərində qələbə günü

9 may

Respublika günü

28 may

Azərbaycan xalqının milli qurtuluş günü

15 iyun

Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günü

26 iyun

Dövlət müstəqiliyi günü

18 oktyabr

Konstitusiya günü

12 noyabr

Milli Dirçəliş günü

17 noyabr

Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü

31 dekabr

Novruz bayramı

5 gün

Ramazan bayramı

2 gün

Qurban bayramı

2 gün

 

QANLI YADDAŞ

 

20 yanvar - Ümumxalq hüzn günü

31 mart - Azərbaycanlıların soyqırımı günü

26 fevral - Xocalı soyqırımı günü

 

ERMƏNİSTAN TƏRƏFİNDƏN İŞĞAL OLUNMUŞ RAYONLAR

Kəlbəcər
İşğal olunmuşdur - 1993-cü il 2 aprel
Ərazisi -1936 km2
Əhalisinin sayı -55000
Şəhid olmuşdur -217 
Əlil olmuşdur -49
Milli qəhrəmanlar -2

Ağdərə
İşğal olunmuşdur - 1993-cü il 17 iyun
Ərazisi - 1705 km2
Əhalisinin sayı - 47000

Xocavənd
İşğal olunmuşdur - 1992-cü il 2 oktyabr
Ərazisi -1458 km2 
Əhalisinin sayı -9011
Şəhid olmuşdur -145
Əlil olmuşdur -48

Ağdam
İşğal olunmuşdur - 1993 - cü il 23 iyul
Ərazisi -1154 km2
Əhalinin sayı -158000
Şəhid olmuşdur -538 
Əlil olmuşdur -587
Milli qəhramanlar -17

Laçın
İşğal olunğuşdur - 1992 - ci il 18 may
Ərazisi -1875 km2
Əhalinin sayı -60000
Şəhid olmuşdur -259 
Əlil olmuşdur -225
Milli qəhramanlar -6

Şuşa
İşğal olunmuşdur - 1992 - ci il 8 may
Ərazisi -289 km2
Əhalinin sayı -24900
Şəhid olmuşdur -193 
Əlil olmuşdur -102 
Milli qəhramanlar -5

Xocalı
İşğal olunmuşdur - 1992-cü il 26 fevral
Ərazisi -970 km2
Əhalinin sayı -11567
Şəhid olmuşdur -613 
Əlil olmuşdur -657
Milli qəhrəmanlar -10

Cəbrayıl
İşğal olunmuşdur -1993- cü il 23 avqust
Ərazisi -1050 km2 
Əhalinin sayı -52049
Şəhid olmuşdur -347
Əlil olmuşdur -172
Milli qəhramanlar -4

Füzuli
İşğal olunmuşdur -1993-cü il 23 avqust
Ərazisi -1112 km2
Əhalinin sayı -95940
Şəhid olmuşdur -528 
Əlil olmuşdur 1309
Milli qəhramanlar -6

Qubadlı
İşğal olunmuşdur - 1993-cü il 31 avqust
Ərazisi -826 km2
Əhalinin sayı -33800
Şəhid olmuşdur -232 
Əlil olmuşdur -146

Zəngilan
İşğal olunmuşdur-1993-çü il 29 oktyabr
Ərazisi -707 km2
Əhalinin sayı -35500 
Şəhid olmuşdur -191 
Əlil olmuşdur -110
Milli qəhrəmanlar -2

-