აზერბაიჯანის რესპუბლიკა

აზერბაიჯანი გეოგრაფიული დასახელებაა. ეს სახელი ერთის მხრივ იმას უკავშირდება, რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, რომელიც აქ ჩვ.წელთაღრიცხვამდე დიდი ხნით ადრე ცხოვრობდა, ცეცხლთაყვანისმცემელი იყო. ანუ ამ ტერიტორიაზე მობუნადრე მოსახლეობა მიიჩნევდა, რომ ცეცხლი ღმერთია და მას აღიარებდა როგორც უზენაეს არსს. აზერი ცეცხლს ნიშნავს. მეორეს მხრივ კი ეს დასახელება უკავშირდება ძველი თურქული ტომების სახელს --„აზერ“ რაც სიტყვათა შეკავშირების შედეგადაა წარმოშობილი: „აზ-ერ“, „აზ“ თურქულად კეთილ სურვილს, წარმატებულ ბედს, „ერ“ კი ვაჟკაცს ნიშნავს. ანუ ვაჟკაცი, რომელიც ცეცხლს იცავს. ესე იგი, სიტყვა აზერბაიჯანი ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები უძველესი თურქული ტომების სახელიდან წარმოიშვა.

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის დაარსების თარიღი

28 მაისი 1918

დროშის დაფუძნების დღე

9 ნოემბერი 1918

დამოუკიდებლობის აღდგენის თარიღი

18 ოქტომბერი  1991

კონსტიტუციის მიღების თარიღი

12 ნოემბერი  1995

ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციაში გაწევრიანების დღე

30 იანვარი   1992

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში შესვლის დღე

2 მარტი  1992  

დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა გაერთიანებაში შესვლის დღე 

19 სექტემბერი 1995

ევროპის საბჭოში შესვლის დღე   

17 იანვარი  2001

ტერიტორია (ხმელეთი) (აზერბაიჯანის რესპუბლიკა)

86.6 ათასი კვ.კმ

ტერიტორია (ხმელეთი) (აზერბაიჯანის სსრ აპრილი-ნოემბერი 1920)

114 ათასი კვ.კმ.

ტერიტორია (ხმელეთი) (აზერბაიჯანის სახალხო რესპუბლიკა 1918-1920)

125 ათასი კვ.კმ.

მოსახლეობის რაოდენობა (2011 წლისთვის)

09 მილ. სულზე მეტი

1 კვ.კმ-ზე მოსახლეობის სიმჭიდროვე, ერთ სულზე (2011) 

99.65

დედაქალაქი

ქალაქი ბაქო

სახელმწიფო ენა

აზერბაიჯანული ენა

ფულის ერთეული

მანათი

ეროვნული დომენი   

.აზ

საერთაშორისო სატელეფონო კოდი   

+994

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შრომის კოდექსი
პუნქტი 105.  სადღესასწაულო დღეები

საახალწლო დღესასწაული

1-2 იანვარი

ქალების დღე     

8 მარტი

ფაშიზმზე გამარჯვების დღე

9 მაისი

რესპუბლიკის დღე

28 მაისი

აზერბაიჯანელი ხალხის ეროვნული ხსნის დღე

15 ივნისი

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების დღე

26 ივნისი

სახელმწიფო დამოუკიდებლობის დღე       

18ოქტომბერი

კონსტიტუციის დღე

12 ნოემბერი

ერონული აღორძინების დღე

17 ნოყმბერი

მსოფლიო აზერბაიჯანელების სოლიდარობის დღე 

31 დეკემბერი

ნოვრუზის დღესასწაული

21-25 მარტი

ყურბან ბაირამი

2 დღე

რამაზან ბაირამი

2 დღე

სისხლიანი ხსოვნა

 

სახალხო გლოვის დღე

აზერბაიჯანელების გენოციდის დღე

ხოჯალოს გენოციდის დღე

სომხეთის მიერ დაპყრობილი რაიონები

ქელბეჯერი

დაპყრობილ იქნა - 1993 წლის 2 აპრილს

ტერიტორია - 1936 კმ2

მოსახლეობის რაოდენობა - 55000

შეხიდი (დაიღუპა) 217

დასახიჩრდა - 49

ეროვნული გმირი - 2

აღდერე

დაპყრობილ იქნა - 1993 წლის 16 ივნისს

ტერიტორია - 1705 კმ2

მოსახლეობის რაოდენობა - 47000

ხოჯავენდი

დაპყრობილ იქნა - 1992 წლის 2 ოქტომბერს

ტერიტორია - 1458 კმ2

მოსახლეობის რაოდენობა - 9011

შეხიდი (დაიღუპა) 145

დასახიჩრდა - 48

აღდამი

დაპყრობილ იქნა - 1993 წლის 2 3 ივლისს

ტერიტორია - 1154 კმ2

მოსახლეობის რაოდენობა - 158000

შეხიდი (დაიღუპა) 538

დასახიჩრდა - 587

ეროვნული გმირი - 17

ლაჩინი

დაპყრობილ იქნა - 1992 წლის 18 მაისი

ტერიტორია - 1875 კმ2

მოსახლეობის რაოდენობა - 60000

შეხიდი (დაიღუპა) 259

დასახიჩრდა - 225

ეროვნული გმირი - 6

შუშა

დაპყრობილ იქნა - 1992 წლის 8 მაისს

ტერიტორია - 289 კმ2

მოსახლეობის რაოდენობა - 24900

შეხიდი (დაიღუპა) 193

დასახიჩრდა - 102

ეროვნული გმირი - 5

ხოჯალო

დაპყრობილ იქნა - 1992 წლის 26 თებერვალს

ტერიტორია - 970 კმ2

მოსახლეობის რაოდენობა - 11567

შეხიდი (დაიღუპა) 613

დასახიჩრდა - 657

ეროვნული გმირი - 10

ჯაბრაილი

დაპყრობილ იქნა - 1993 წლის 23 აგვისტოს

ტერიტორია - 1050 კმ2

მოსახლეობის რაოდენობა - 52049

შეხიდი (დაიღუპა) 347

დასახიჩრდა - 172

ეროვნული გმირი - 4

ფიზული

დაპყრობილ იქნა - 1993 წლის 23 აგვისტოს

ტერიტორია - 1112 კმ2

მოსახლეობის რაოდენობა - 95940

შეხიდი (დაიღუპა) 528

დასახიჩრდა - 1309

ეროვნული გმირი - 6

გუბადლი

დაპყრობილ იქნა - 1993 წლის 31 აგვისტო

ტერიტორია - 826 კმ2

მოსახლეობის რაოდენობა - 33800

შეხიდი (დაიღუპა) 232

დასახიჩრდა - 146

ზენგილანი

დაპყრობილ იქნა - 1993 წლის 29 ოქტომბერს

ტერიტორია - 707 კმ2

მოსახლეობის რაოდენობა - 35500

შეხიდი (დაიღუპა) 191

დასახიჩრდა - 110

ეროვნული გმირი - 2

-