აზერბაიჯანის რესპუბლიკა

აზერბაიჯანი გეოგრაფიული დასახელებაა. ეს სახელი ერთის მხრივ იმას უკავშირდება, რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, რომელიც აქ ჩვ.წელთაღრიცხვამდე დიდი ხნით ადრე ცხოვრობდა, ცეცხლთაყვანისმცემელი იყო. ანუ ამ ტერიტორიაზე მობუნადრე მოსახლეობა მიიჩნევდა, რომ ცეცხლი ღმერთია და მას აღიარებდა როგორც უზენაეს არსს. აზერი ცეცხლს ნიშნავს. მეორეს მხრივ კი ეს დასახელება უკავშირდება ძველი თურქული ტომების სახელს --„აზერ“ რაც სიტყვათა შეკავშირების შედეგადაა წარმოშობილი: „აზ-ერ“, „აზ“ თურქულად კეთილ სურვილს, წარმატებულ ბედს, „ერ“ კი ვაჟკაცს ნიშნავს. ანუ ვაჟკაცი, რომელიც ცეცხლს იცავს. ესე იგი, სიტყვა აზერბაიჯანი ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები უძველესი თურქული ტომების სახელიდან წარმოიშვა.

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის დაარსების თარიღი

28 მაისი 1918

დროშის დაფუძნების დღე

9 ნოემბერი 1918

დამოუკიდებლობის აღდგენის თარიღი

18 ოქტომბერი  1991

კონსტიტუციის მიღების თარიღი

12 ნოემბერი  1995

ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციაში გაწევრიანების დღე

30 იანვარი   1992

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში შესვლის დღე

2 მარტი  1992  

დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა გაერთიანებაში შესვლის დღე 

19 სექტემბერი 1995

ევროპის საბჭოში შესვლის დღე   

17 იანვარი  2001

ტერიტორია (ხმელეთი) (აზერბაიჯანის რესპუბლიკა)

86.6 ათასი კვ.კმ

ტერიტორია (ხმელეთი) (აზერბაიჯანის სსრ აპრილი-ნოემბერი 1920)

114 ათასი კვ.კმ.

ტერიტორია (ხმელეთი) (აზერბაიჯანის სახალხო რესპუბლიკა 1918-1920)

125 ათასი კვ.კმ.

მოსახლეობის რაოდენობა (2011 წლისთვის)

09 მილ. სულზე მეტი

1 კვ.კმ-ზე მოსახლეობის სიმჭიდროვე, ერთ სულზე (2011) 

99.65

დედაქალაქი

ქალაქი ბაქო

სახელმწიფო ენა

აზერბაიჯანული ენა

ფულის ერთეული

მანათი

ეროვნული დომენი   

.აზ

საერთაშორისო სატელეფონო კოდი   

+994

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შრომის კოდექსი
პუნქტი 105.  სადღესასწაულო დღეები

საახალწლო დღესასწაული

1-2 იანვარი

ქალების დღე     

8 მარტი

ფაშიზმზე გამარჯვების დღე

9 მაისი

რესპუბლიკის დღე

28 მაისი

აზერბაიჯანელი ხალხის ეროვნული ხსნის დღე

15 ივნისი

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების დღე

26 ივნისი

სახელმწიფო დამოუკიდებლობის დღე       

18ოქტომბერი

კონსტიტუციის დღე

12 ნოემბერი

ერონული აღორძინების დღე

17 ნოყმბერი

მსოფლიო აზერბაიჯანელების სოლიდარობის დღე 

31 დეკემბერი

ნოვრუზის დღესასწაული

21-25 მარტი

ყურბან ბაირამი

2 დღე

რამაზან ბაირამი

2 დღე

სისხლიანი ხსოვნა

 

სახალხო გლოვის დღე

აზერბაიჯანელების გენოციდის დღე

ხოჯალოს გენოციდის დღე