ჩვენს შესახებ

ცენტრის წესდება საქმიანობა

 

აზერბაიჯანის სახელმწიფო მთარგმნელობითი ცენტრი - დაფუძნდა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის 2023 წლის 23 მაისით დათარიღებული განკარგულებით.

ცენტრის საქმიანობის მიზანს შეადგენს აზერბაიჯანის სახელმწიფო ენის სწორად გამოყენების, თარგმანის სფეროს ცენტრალიზებული წესით ორგანიზებისა და რეგულირების უზრუნველყოფა, ასევე მის მიზანს წარმოადგენს აზერბაიჯანული ლიტერატურის საერთაშორისო სამყაროში და უცხოური ლიტერატურის აზერბაიჯანში გაცნობა და პროპაგანდა.

ცენტრის საქმიანობა:

სახელმწიფო ენის სწორად გამოყენებისა და მთარგმნელობითი საქმიანობის დახვეწის მიზინით სხვადასხვა ღონისძიებების გატარება;

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, ლირატურულ-კულტურული  და საერთაშორისო ურთიერთობების დროს ენის სიწმინდის დაცვისა და მთარგმნელობითი საქმიანობის დარეგულირებისა და დახვეწის მიზნით რიგი ღონისძიებების გატარება;

საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ, სამეცნიერო, ტექნიკური, სამედიცინო, სამართლისა და სხვა სფეროებში მთარგმნელობითი პროცესის ორაგნიზებისა და დახვეწის მიმართულებით გასატარებელი ღონისძიებების განხორციელება.

მთარგმნელობითი საქმიანობის ცენტრალიზებული წესით განხორციელების უზრუნველყოფა, უმაღლეს დონეზე კვალიფიცირებული მთარგნმელ-სპეციალისტთა მომზადების ორგანიზება;

აზერბაიჯანული ლიტერატურის საერთაშორისო სამყაროში და უცხოური ლიტერატურის აზერბაიჯანში გაცნობა-პროპაგანდის უზრუნველყოფა, აზერბაიჯანული და უცხოური ლიტერატურის მოწინავე ნიმუშების უცხო ენებზე და სახელმწიფო ენაზე თარგმნა და გამოცემა;

თარგმნილ ტექსტებში სახელმწიფო ენის სიწმინდის დაცვის უზრუნველყოფა; საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ, სამეცნიერო, ტექნიკური, სამედიცინო, სამართლისა და სხვა სფეროებში მთარგმნელობითი პროცესის ორაგნიზებისა და დახვეწის მიმართულებით გასატარებელი ღონისძიებების ზედამხედველობის განხორციელება.

 

ლიტერატურული პორტალები, რომლებიც ცენტრის დაქვემდებარებაშია:

 

 

Mərkəzin təsis etdiyi xüsusi mükafatlar

Bədii tərcümə sənətinə verdiyi xüsusi töhfələrə görə

Xüsusi Döş nişanı

Xüsusi Fəxri Diplom