აზერბაიჯანის სახელმწიფო მთარგმნელობითი ცენტრი აგრძელებს შერჩევით ტურებს

     

 

აზერბაიჯანის სახელმწიფო მთარგმნელობითი ცენტრი ქვეყანაში პროფესიონალი მთარგმნელების გამოვლენის მიზნით აგრძელებს შერჩევით ტურებს. 

აღნიშნული ტურები საზოგადოებრივ-პოლიტიკურმეცნიერულ-ტექნიკურ,  ფინანსურეკონომიკურჰუმანიტარულმედიისსამედიცინოსამართლის და სხავა სფეროებს მოიცავს და ტარდება სპეციალისტების პროფესიული უნარის შემოწმებისა და სერთიფიცირების საფუძველზე.

ტურებში მონაწილეობის მსურველებმა მიმდინარე წლის 30 აპრილამდე  ცენტრის  info@aztc.gov.az ელექტრონულ მისამართზე უნდა წარმოადგინონ ქვემოთ ჩამოთვლილი საბუთებიან გამოგზავნონ მისამართზექალაქი ბაქონარიმანოვის რაიონიშაჰინ მუსტაფაევის ქუჩა, 27/121A; AZ1033.

წარსადგენი საბუთები:

1.     პირადობის მოწმობის ასლი;

2.     CV;

შემიშვნა: 1. ცენტრის ელექტრონულ მისამართზე გამოგზავნილი საბუთების დანაყოფში - თემამითითებულ უნდა იქნას შერჩეული ენა და სფერო

                2.ტურებში მონაწილეობა ფასიანია.

 

საკონტაქტო ტელეფონი: (+994 12) 566 80 27 (შიდა 123)

 

 

და სხვა ...