HAQQIMIZDA

MƏRKƏZİN NİZAMNAMƏSİSƏRƏNCAMLARHESABATLAR FƏALİYYƏT STRUKTUR İNFOQRAFİKA

 

Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 23 may 2012-ci il tarixli Sərəncamı ilə yaradılmışdır.

Mərkəzin fəaliyyətinin məqsədi dövlət dilindən düzgün istifadə və tərcümə işinin mərkəzləşdirilmiş qaydada təşkili və tənzimlənməsindən, Azərbaycan ədəbiyyatının beynəlxalq aləmdə, xarici ədəbiyyatın Azərbaycanda tanıdılmasından və təbliğindən ibarətdir.

Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

· dövlət dilindən düzgün istifadə və tərcümə işinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi;

· ictimai-siyasi, elmi-texniki, ədəbi-mədəni mübadilələrin və beynəlxalq əlaqələrin dil və tərcümə baxımından tənzimlənməsi və təkmilləşdirilməsi üzrə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi;

· tərcümə işinin mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılmasının təmin edilməsi, yüksək ixtisaslı tərcüməçi kadrların hazırlanmasının təşkili;

· Azərbaycan ədəbiyyatının beynəlxalq aləmdə, xarici ədəbiyyatın Azərbaycanda tanıdılması və təbliğinin təmin edilməsi, Azərbaycan və xarici ədəbiyyatın aparıcı nümunələrinin müvafiq olaraq xarici dillərə və dövlət dilinə tərcümə edilməsi və nəşri;

· tərcümə olunan materiallarda dövlət dilinin düzgün işlənməsi, elmi, texniki, tibbi, hüquqi və digər sahələrdə tərcümə prosesinin təşkili və təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlərin yerinə yetirilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi.

 

Mərkəzin portalları

 

Mərkəzin təsis etdiyi xüsusi mükafatlar

Bədii tərcümə sənətinə verdiyi xüsusi töhfələrə görə

Sərəncam

Döş nişanı

Fəxri diplom