سال پیروزی آذربایجان

سال پیروزی آذربایجان

سال 2020 به عنوان سال غرور آفرین در تاریخ آذربایجان حک شده و سالی آکنده از شرافتمند کشور گردید. هم در این سال بود که قره باغ، به عنوان خاک آباد و اجداد و بخش جدا نشدنی آذربایجان، که سال ها زیر اشغال ارامنه بود، در سایه ی اراده ی تزلزل ناپذیر ریاست محترم جمهوری، فرمانده کل قوا، جناب الهام علی افت، و رشادت های نیروهای مسلح آذربایجان از اشغال آزاد گردید. شهرها، روستاها، کوه ها و جنگل های کشور به صاحب اصلی خود بازگشته و در هوای آزادی نفسی راحت کشیدند. خاکی که هر وجب آن به خون مطهری شهیدان غسل کرده و پاکیزه گردیده بود آغوش خود را به صاحب اصلی گشود. طی «نبرد در راه میهن»، که 44 روز ادامه یافت، مردم آذربایجان به دنیا نشان داد  که ملتی است نمونه و با اراده ای مثال زدنی. هم چنین در این روزگار دشوار و سخت آذربایجان دوست و دشمن خود را نیز نیک شناخت.

آری، در نبردی که آغاز آن در 27 سپتامبر 2020 بود، آذربایجان در جنگ به حق خود بر دشمن اشغالگر چیرگی یافته و توانست تمامیت ارضی خود را اعاده نماید. این پیروزی شکوهمند نتیجه ی قهری دستاوردهای بیشمار کشور طی این سالیان سال در عرصه های نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک بود. سیاست های حکیمانه و دوراندیشانه، درایت بی نظیر سیاسی و دیپلماتیک و سال ها فعالیت خستگی ناپذیر ریاست محترم جمهوری، فرمانده کل قوا، جناب الهام علی افت بود که سال به سال و روز به روز ما را گام به گام به پیروزی نزدیک تر و نزدیک تر کرد و، دست آخر پیروزی، آذربایجان سخن قاطع و تزلزل ناپذیر خود را هم در عرصه ی سیاسی و هم در عرصه ی نظامی به دشمن اشغالگر دیکته نمود! 

با حسی سرشار از شادی، جوش و خروش، غرور می گوییم سال 2021 مبارکت باد آذربایجان! فقط پیروزی و غلبه زیبنده ی تو است مام میهن!

مقالات دیگر

  • داستان زردشت شفی در تارنمای ادبی قزاقستان داستان زردشت شفی در تارنمای ادبی قزاقستان

    در چهارچوب «ادبیات نوین آذربایجانی» مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، ژورنال ادبی قرقیزستان (adebiportal.kz) اقدام به درج ترجمه ی روسی داستان «آخرین گلفروشی» اثر نویسنده ی جوان و با استعداد آذربایجانی  زردُشت شَفی نموده است.