مراسم معرفی کتاب «آثار برگزیده»ی کارلوس فوئنتس برگزار گردید

مراسم معرفی کتاب «آثار برگزیده»ی کارلوس فوئنتس برگزار گردید

مراسم معرفی کتاب «آثار برگزیده» اثر شاعر سرشناس مکزیکی کارلوس فوئنتس (منتشر شده توسط مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان) برگزار گردید.

سخنران افتتاحیه ی این مراسم را، که در مرکز گردهمایی های کتابخانه ی ملی آذربایجان برگزار گردید، سفیر فوق العاده و تام الاختیار مکزیک، جناب خوان رودریگو لاباردینی فلورس ایراد نمودند. ایشان ضمن سخنان خویش از دقت و توجهی که مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان به ادبیات امریکای لاتین داشته و دارد تشکر و قدردانی نمود.

سفیر: «مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان پیش از این نیز با معرفی ترجمه های بدیع و بی نقصی از نویسندگان سرشناس مکزیکی هم چون خوان رولفو و کارلوس فوئنتس گامهای مهمی در معرفی آثار نویسندگان امریکای لاتین داشته است. انتشار این گونه آثار، چه در آذربایجان و چه در مکزیک، به عنوان یک رویداد ادبی بزرگ به شمار می رود. بر کسی پوشیده نیست که ادبیات هر کشوری به معنی کامل کلمه بازتاب معنویات، تفکر ادبی و فلسفی همان ملت است. تبادل ادبی میان ملل بهترین و در عین حال کوتاهترین پل برای نزدیکی ملل و تبادل فرهنگی میان ملل مختلف جهان است. امروز ادبیات رسالتی بس بزرگ بر دوش دارد و آن برداشتن فواصل بسیار دور میان ملل مختلف و پیوند دادن ملل در اقصی نقاط جهان است.»

سپس اعتماد باشکچید، رئیس اداره ی علم، تحصیل و فرهنگ مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، استاد رستم کمال، ادیب، مترجم کتاب صدای بوداقلی و نویسنده یاشار علی اف هر کدام جداگانه اقدام به ایراد سخنرانی نموده و در خصوص دقت و توجهی که مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان به ادبیات امریکای لاتین داشته و دارد و نقش آثار ادبی ادبای امریکای لاتین در شکل گیری جریان های ادبی در جهان، و آثار کارلوس فوئنتس، که برگرفته از واقعیت های جامعه ی مکزیک و زیرساخت های حماسی آن است، در شکل گیری جریان های ادبی در جهان از جمله در آذربایجان سخنان مبسوطی را ایراد نمودند.

 

گالری

مقالات دیگر