منظومه ی «خسرو و شیرین» نظامی در دست ترجمه

 

     

 

شماره ی جدید مجله ی «خزر»، مجله ی ادبیات جهانی، منتشر گردید

 

پژوهش میراث ماندگار ادبی شاعر و متفکر داهی آذربایجانی نظامی گنجوی، از جمله منظومه ها، غزلیات و قصاید وی، رمزگشایی از دنیای پر رمز و راز سخن نظامی و خوانش این آینه ی اسرارانگیز سخن، که به اقتضای روزگار نظامی و برای گسترش دایره ی خوانندگان این شاعر بزرگ آذربایجانی به زبان فارسی نوشته شده است، ایجاب می نماید که ترجمه های درست، دقیق و در عین حال با حفظ بدایع ادبی از این آثار گرانسنگ صورت گیرد. چرا که ترجمه هایی که صرفاً دغدغه خلق یک اثر بدیع داشته و به اقتضای زیبایی کلام بخشی از معنی را فرو گذاشته اند نمی تواند آیینه ی تمام نمای تفکرات این شاعر متفکر آذربایجانی گردد. ترجمه هایی که از آثار نظامی در اواسط قرن بیستم صورت گرفته بیشتر ترجمه های آزاد بوده و دغدغه ی اصلی آفرینندگان این آثار حفظ ظاهر بدیع سخن بوده است. از این رو، در اکثر موارد معانی مستتر در شعر و فلسفه ی نهفته در آن مغفول مانده و یا فدای دغدغه ی زیبایی سخن گردیده است و در مواردی هم حتی تحریف گردیده است. بر این مبنا، ترجمه ی جدید و در اصل ترجمه ای که در امکان بازتاب افکار شاعر و فلسفه ی نهفته در سخنی، که این شاعر توانمند آذربایجانی به رشته ی نظم کشیده، امروز یکی از مهم ترین وظایف فراروی ادبای کشور است.

متعاقب اعلام سال 2021 به عنوان «سال نظامی» از سوی ریاست محترم جمهوری آذربایجان جناب الهام علی اف در تاریخ 5 ژانویه 2021، فصل جدیدی در واکاوی این ثروت عظیم ملی و معنوی آذربایجان گشوده شد. این اقدام تاریخی به موقع امکان پژوهش گسترده و همه جانبه ی آثار این حکیم گنجه را فراهم نمود. مرکز ترجمه ی کشوری در راستای اجرای طرح های ادبی جهانی خود در سال جاری اقدام به ترجمه و نشر کتب «هفت پیکر» و «لیلی و مجنون» به زبان اوکراینی و گرجی نموده و در این کتب دیگر نظامی گنجوی نه به عنوان یک شاعر فارس بلکه به عنوان شاعر آذربایجانی معرفی گردیده است. هم چنین، در ویراست های جدید آثار نظامی، که در امسال در آلمان و اسپانیا منتشر گردید، این شاعر گرانقدر آذربایجانی دیگر نه به عنوان یک شاعر فارس بلکه به عنوان شاعر آذربایجانی معرفی گردید. کتبی که امسال مرکز ترجمه ی کشوری آنها را منتشر نموده است از طریق نمایشگاه های بین المللی کتاب برگزار شده در آن کشورها به خیل عظیم خوانندگان معرفی گردیده است. از این گذشته این اثار در کتابخانه های مرکزی و کتابخانه های دانشگاه های مهم کشورهای یاد شده جای گرفته و برای معرفی آنها مراسم معرفی درخوری ترتیب داده شده است. یکی دیگر از ارمغان هایی که مرکز ترجمه ی کشوری برای هشتصد و هشتادمین سالگشت نظامی گنجوی و «سال نظامی» تدارک دیده است ترجمه ی منظومه ی «خسرو شیرین» است که یکی از شاهکارهای نظامی گنجوی است. این اثر برای بار نخست، در نهایت امانتداری به متن اصلی، کوشیده است با ارائه ی یک ترجمه ی روان و سلیس زبان شناختی از خسرو و شیرین، ضمن حفظ بالاترین استانداردهای کار حرفه ای، دشواریهای اثر منظومه را گشوده و آینه ای باشد که در آن اشعار، به گونه ای که نظامی گفته است، بازتاب گردد.

کسانی که مایل به رمزگشایی از اسرار کلام سحرآمیز نظامی باشند می توانند بخش هایی از ترجمه ی «خسرو و شیرین» را در این شماره ی مجله ی ادبی «خزر» مطالعه نمایند.

ترجمه ی سطری این اثر از زبان فارسی به زبان آذربایجانی توسط علی شکری، کارشناس متخصص زبان فارسی مرکز ترجمه ی انجام گرفته و ترجمه ی زبان شناختی آن را نویسنده و مترجم سرشناس اعتماد باشکچید انجام داده است.

خواننده های خزر هم چنین در این شماره با موضوعاتی هم چون:

در بخش «ادبیات آذربایجانی»: اشعار احمد اوغوز؛

در بخش «کرسی نوبل»: «جناب رئیس جمهور» اثر میگل آستوریاس؛

در بخش «اشعار معاصر گرجی»: اشعار داویت شموکمدلی و شوتا ایاتاشویلی؛

در بخش «دنیای ترک زبان»: داستان بلند «فرار» اثر رولان سیسنبایف؛

بخش «گذرگاه الهی»: ترجمه ی از تورات؛

بخش «داستان»: داستان های ولفگانگ بورشرت و بوژنا نمتسووا؛

بخش «نثر معاصر روسی»: داستان های تاتیانا تولستایا؛

در بخش «خاطره»: سیاحت نامه ی «سفر دو سفیر ونیز به کشور آغ قویونلوها» اثر آمبروکو کونتارینی و ایوسافات باربارو؛

در بخش «یادآوری»: «نامه ی اریش ماریا رمارک»؛

در بخش «رمان»: رمان «من به شاه انگلیس خدمت کرده ام» اثر بوهومیل هرابال؛

در بخش «نمایش»: نمایشنامه ی «زوج آزاد» اثر داریو فون و دیگر آثار را بخوانید.

 

مجله ی خزر در چاپخانه ی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان چاپ گردیده است.

 

خزر را از کیوسک های روزنامه فروشی بخواهید.

 

مقالات دیگر