آفرینش ادبی الماس ایلدیریم در تارنمای ادبی ترکیه

آفرینش ادبی الماس ایلدیریم در تارنمای ادبی ترکیه

در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در دنیای مجازی بین المللی» مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، تارنمای پرخواننده ی ادبی ترکیه «dibace.net» اقدام به انتشار ترجمه ی ترکی اشعار «او از روز نخست از آنِ من بود»، «الوداع، باکو»، و «تُرکم»، اثر شاعر نامدار آذربایجانی عباس ایلدیریم، نموده است.

اشعار عباس ایلدیریم را مترجم مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، سنان نقی اف، از زبان آذربایجانی به زبان ترکی استانبولی ترجمه نموده است.

 

 

http://www.dibace.net/sairane/almas-yildirim-siirleri/

 

 

 

مقالات دیگر