Tərcümənizi peşəkarlara etibar edin

Tərcümənizi peşəkarlara etibar edin

Tərcümə – sadəcə, bir sözün bir dildən digər dilə çevrilməsi deyil. Bu, cümlənin, yaxud mətnin sətri tərcüməsi də deyil. Müxtəlif sahələrə dair mətn və materialların tərcüməsi bu sahələr üzrə dərin bilik, bacarıq, peşəkarlıq və təcrübə tələb edir!

–       maliyyə-iqtisad

       neft-kimya

       ictimai-siyasi

       tibb, hüquq

       və digər sahələr üzrə mətnlərin tərcüməsinə dair sifarişlər yazılı, şifahi müraciətlər əsasında onlayn həyata keçirilir.

Tərcümənizi peşəkarlara etibar edin!

Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzinin Agentliyi.

Əlaqə: 

Tel.: +994 12 595 10 69

Mob.: +994 51 614 23 62

e-mail: info@adtm.az

VƏ DİGƏR...