مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان دور جدید مسابقه ی «برگ بو» را اعلام نمود:

مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان دور جدید مسابقه ی «برگ بو» را اعلام نمود:

 

به منظور توسعه و بها دادن به امر ترجمه ی ادبی در سطح کشور، مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان دور جدید مسابقه ی «برگ بو» را اعلام می نماید. این مسابقات هر پنج سال یک بار برگزار می گردد.

 

 

 

 

 

 

 


مسابقه ی «برگ بو»

شرایط شرکت در مسابقه:

·         در این مسابقه آثار نثر و شعر به زبان آذربایجانی، که از زبان اصلی به زبان آذربایجانی ترجمه شده باشد شرکت داده می شوند (در صورتی که نثر است حجم آن نباید بیش از 20000 کاراکتر باشد)؛

·         جایزه ی هر بخش به یک شخص و به یک اثر تقدیم می گردد؛

·         هر مؤلف فقط می تواند با یک اثر در این مسابقه شرکت نماید؛

·         هیچ گونه محدودیت سنی برای شرکت کنندگان مسابقه وجود ندارد؛

·         آثار از اول اکتبر (9 مهر ماه) تا 20 دسامبر (19 آذر ماه) پذیرفته می شود؛

·         برندگان مسابقه طی مراسمی، که در 5 ماه مارس 2022 (14 اسفند 1400) برگزار خواهد شد، اعلام می گردد.

 

نحوه ی برگزاری مسابقه

·         آثار ترجمه در مرحله ی اول بدون آن که نام مؤلف در آن ذکر گردد در اختیار شورای ارزیابی آثار قرار می گیرد. در مرحله ی دوم، 20 اثر برگزیده تسلیم کمیسیون جوایز خواهد گردید؛

·         امتیازدهی به آثار بر اساس سیستم امتیازات 5-10 صورت خواهد گرفت؛

·         نام شورای ارزیابی آثار و کمیسیون جوایز تا مراسم اهداء جوایز اعلام نخواهد گردید؛

·         به برندگان این مسابقه دیپلم افتخار، نشان سینه و وجه نقد به عنوان جایزه اهداء خواهد گردید.

 

مبلغ جوایز نقدی برندگان مسابقه:

نثر:

نفر اول: 2000 (دو هزار) مانات

نفر دوم: 1000 (یک هزار) مانات

نفر سوم: 500 (پانصد مانات)

 

شعر:

نفر اول: 2000 (دو هزار) مانات

نفر دوم: 1000 (یک هزار) مانات

نفر سوم: 500 (پانصد مانات)

 

نحوه ی ارسال آثار:

·         آثار باید با در کنار نمونه های آثار دیگر ترجمه شده توسط مؤلف از طریق رایانشانی (ایمیل) و یا به صورت چاپی در 5 نسخه ارسال  گردد؛

·         باید مشخص شود اثر از چه زبانی به زبان آذربایجانی ترجمه شده است؛

·         آن دسته از آثاری که بدون رعایت شرایط شرکت در مسابقه ارسال گردند، عودت داده خواهند شد.

 

اسناد و مدارک دیگر

·         رونوشت کارت شناسایی شرکت کننده؛

·         شماره تماس شرکت کننده در مسابقه.

 

نشانی: شهر باکو، خیابان ع. توپچوباشوف، شماره 74

رایانشانی (ایمیل): musabiqe@aztc.gov.az

تلفن تماس: 69 10 595 (12) 994+

تماس با واتس اپ: 30 89 988 (55) 994+

 

مقالات دیگر