ویدیوی «تاریخ خونین – قتل عام خوجانی» در رسانه های جمعی بین المللی

ویدیوی «تاریخ خونین – قتل عام خوجانی» در رسانه های جمعی بین المللی

 

در چهارچوب طرح «حقایق آذربایجان در دنیای مجازی بین المللی» مرکز ترجمه ی آذربایجان تعدادی از پایگاه های خبری جهان اقدام به انتشار ویدیوی «تاریخ خونین قتل عام خوجالی» تهیه شده در مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان نموده انداز جمله: تارنمای «Texas.statenews.net» از ایالات متحده ی امریکا، «Musulmans en France» از فرانسه تارنماهای «Equilibrium Global» و «Tuvozalmundo» از آرژانتین، تارنماهای “News24hours.ro”, “Lumea.ro”, “Caucaz.ro” از رومانی، تارنمای “Rebuildsyia.cz” از جمهوری چک، تارنماهای Dibace.net”, “Anahaberyorum.com” از ترکیه، تارنماهای “Ashurnews.com”, “Afkarhura.com” از عراق، تارنمای “Alharir.info” از الجزایر، تارنمای “News İnternational” از مصر، و تارنمای “Zğvauri”  از گرجستان.

این ویدیو، که حاوی حقایق و مستندات تاریخی است، فاجعه ای را روایت می کند که تروریست های ارمنی در تاریخ 26 فوریه 1992 علیه مردم غیر نظامی و بی دفاع آذربایجان مرتکب گردیدند.

 


https://texas.statenews.net/newsr/14647?fbclid=IwAR
3kw

https://news24hours.ro/article/18640?fbclid=IwAR1FLBqvn5CAsE6yGjpAuM866fwj5Nm-H6jZhLj3gx1tTrqQldsBehGEM8s

https://azerbaidjan.ro/khojaly-azerbaijani-tragedy-in-history-30-years-commemoration/?fbclid=IwAR320gIzRg2G3fqhRu84vV6yAg8TvptTUFMAJJjjn2cfNlnc5k7IqEnAEhc

https://lumea.ro/khojaly-tragedy-30-years-commemoration/?fbclid=IwAR3fMhTxR8PUdqS2jIyPia6yoSqYj436Kej2nhjq99cLQvso4uM5PVXA0ls

https://caucaz.ro/khojaly-tragedy-30-years-commemoration-in-azerbaijan/?fbclid=IwAR1jN5CjvkTwZEC7o9JiGKHkETBlGUBP5x_J1DS0g9LsJou4UhdNk7m9p7g

https://www.rebuildsyria.cz/krvave-milniky-30-let-od-masakru-v-chodzaly/?fbclid=IwAR2jzScfAVQbaKj4-oJjlGZsL06KU_7C-VFJpN7ydhtAfqo68v1wFtOqqQQ

https://equilibriumglobal.com/ya-tres-decadas-que-ha-ocurrido-en-khojaly/

https://twitter.com/tuvozalmundo/status/1497179045225709569?s=20&t=AwIFyWxGwY_NZpF_zgeJ_A

https://www.facebook.com/1647257728887207/posts/3255699818042982/

http://www.dibace.net/dunyadan/kanli-tarih-hocali-soykirimi/?fbclid=IwAR1VyDGLoFyPwiKCc2y9yB2d9i_s152jTCGXmz0jorbWAOHLPea1eZCJMqE

http://www.anahaberyorum.com/info.aspx?ID=48290

https://musulmansenfrance.fr/il-y-a-30-ans-le-massacre-de-khodjaly/

 https://alanbatnews.net/article/360387

https://johinanews.com/article/175517

http://www.nbnjo.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%

مقالات دیگر

  • داستان جاوید زیناللی در تارنماهای ادبی اتریشی داستان جاوید زیناللی در تارنماهای ادبی اتریشی

    در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در دنیای مجازی بین المللی» مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، داستان «کُتِ معلم جغرافیا» اثر نویسنده ی سرشناس آذربایجانی جاوید زیناللی، در تارنمای « Gedichtesammlung.net» از کشور اتریش منتشر گردید

  • داستان شاهمار در تارنماهای ادبی خارجی داستان شاهمار در تارنماهای ادبی خارجی

    در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در دنیای مجازی بین المللی» مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، داستان «گمشده» اثر نویسنده ی سرشناس آذربایجانی، شاهمار، در تارنمای «alhariri.info» الجزایر و «alnoor.se» عراق منتشر گردید.


  • کتاب مصور «شوشا مروارید قاراباغ» - تحفه ای به مناسبت «سال شوشا» کتاب مصور «شوشا مروارید قاراباغ» - تحفه ای به مناسبت «سال شوشا»

    مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان به مناسبت «سال شوشا» کتاب مصور «شوشا، مروارید قاراباغ» را منتشر نموده است. این کتاب تاریخ شهر شوشا را، که سنگ بنای آن، به عنوان پایتخت قاراباغ، در سال 1752 گذاشته شد، بازگو می کند.