شماره جدید مجله ی “خزر” منتشر گردید

شماره جدید مجله ی “خزر” منتشر گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

مطالب منتشر شده در این شماره:

بخش «ادبیات آذربایجانی»: داستان «آن شب هوسناک» اثر سارا نظیرلی؛

بخش «برندگان جایزه ی بوکر»: رمان «گرما و گَرد» اثر روت جابوالا؛

بخش «ادبیات قزاق»: اشعار رولان سیسنبای اف؛

بخش «نثر معاصر روس»: داستان «ترس نوسترایف» اثر آناتولی کیم؛

بخش «بزرگان علم و ادب»: داستان «مردی که زیان می دانست» اثر سومرست موئم؛

بخش «داستان»: داستان «شهرت» اثر ادگار آلان پو، و داستان های «اشتباه کوچک» و «گردش با پوچ گرا» اثر نیکلای لسکوف؛

در بخش «یادداشت روزانه»: «آن چه از دل برآید» اثر مارلن دیتریش؛

در بخش «خاطره»: نامه های وی. ام. مایاکویسکی؛

در بخش «رمان»: رمان «من به شاه انگلیس خدمت کرده ام» اثر بوهومیل هرابالین؛

در بخش «گذر الهی»: «تورات»؛

در بخش «نمایش»: نمایشنامه ی «بیماری سفید» اثر کارل چاپک؛ و

در بخش «فیلم»: «زندگی و خاطرات زندگی» چزار کاواتی.

 

مجله ی خزر در چاپخانه ی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان به چاپ رسیده است.

 

خزر را از کیوسک های روزنامه فروشی بخواهید.

 

 

 

 

مقالات دیگر