کتاب «واژه نامه ی اسطوره شناختی» منتشرگردید

کتاب «واژه نامه ی اسطوره شناختی» منتشرگردید

 

کتاب حجیم «واژه نامه ی اسطوره شناختی» حاوی اساطیر ادبیات کلاسیک، الهه ها، واژه ها و عبارات به کار رفته در ادبیات اساطیری یونان باستان، و قهرمانان داستان و شخصیت های آثار ادبی و هنری از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان منتشر گردید.

مؤلفین کتاب متخصصین زبان و ترجمه ی مرکز بهلول عباس اف، ماهر قارایف، نریمان عبدالرحمانلی، وایراستاران اثر ربیقه ناظیم قئزی و شفیقه قلی اوا است و اعتماد باشکچید نیز مقدمه ای بر آن نگاشته است.

 این کتاب منبع بسیار ارزشمندی برای دانشمندان علوم انسانی، اساتید، کسانی که به تدریس و تحصیل ادبیات مشغولند و متخصصانی که با پژوهش علوم انسانی و ادبیات اساطیری مشغولند و نیز علاقمندان به این قبیل ادبیات است.

 

کتاب در آینده ای نزدیک در کتابفروشی ها و شبکه های توزیع مشهور کتاب در سرتاسر آذربایجان در دسترس خواهد بود.

 

مقالات دیگر