امضای یادداشت تفاهم میان مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و اتحادیه ملی نویسندگان اوکراین

امضای یادداشت تفاهم میان مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و اتحادیه ملی نویسندگان اوکراین

مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و اتحادیه ملی نویسندگان اوکراین یادداشت تفاهمی در رابطه با همکاری امضا نمودند.

موضوع یادداشت تفاهم همکاری میان دو کشور ترجمه و نشر آثار ادبی کلاسیک و معاصر دو کشور، برگزاری گردهمایی ها، میز گردها، کنفرانس های برخط (آنلاین) برای معرفی آثار منتشره، معرفی آثار منتشره در سطحی گسترده به مخاطبین، معرفی این آثار در رسانه های جمعی هر دو کشور، جادادن آثار منتشره در کتابخانه‏های ملی و عمومی هر دو کشور است.

 

این یادداشت تفاهم هم سو با روابط بلند مدت و سازنده ی موجود میان دو کشور تهیه و امضاء گردیده است و نقش مهمی در عرصه ی فرهنگی و اجتماعی هر دو کشور ایفا خواهد نمود.

سند را خانم آفاق مسعود، رئیس هیأت مدیره ی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، و میخائیل سیدورژوسکی، رئیس اتحادیه ی ملی نویسندگان اوکراین امضا نمودند.

مقالات دیگر