გაფორმდა მემორანდუმი აზერბაიჯანის სახელმწიფო მთარგმნელობით ცენტრსა და უკრაინის მწერალთა ეროვნულ კავშირს შორის

გაფორმდა მემორანდუმი აზერბაიჯანის  სახელმწიფო მთარგმნელობით ცენტრსა და უკრაინის მწერალთა ეროვნულ კავშირს შორის

 

ხელი მოეწერა მემორანდუმს აზერბაიჯანის სახელმწიფო თარგმნელობით ცენტრსა და უკრაინის მწერალთა ეროვნულ კავშირს შორის.

შეთანხმება, რომელიც მიზნად ისახავს ორ ქვეყანას შორის ლიტერატურული და კულტურული ურთიერთობების გაფართოებას, მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა კლასიკური და თანამედროვე ლიტერატურის თარგმნა და გამოცემა, წიგნების პრეზენტაციები, მრგვალი მაგიდები, ონლაინ კონფერენციები, პუბლიკაციების ფართო აუდიტორიისათვის მიწოდება, წამყვან მედიაში გაშუქება და გამოცემული წიგნების სახელმწიფო და საჯარო ბიბლიოთეკებში           განთავსება.

მემორანდუმში აღნიშნულია, რომ გრძელვადიანი და კონსტრუქციული თანამშრომლობის ფარგლებში შემუშავებულ იქნება და განსახორციელდება ერთობლივი პროექტები, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს შეასრულებენ ორი მეგობარი ქვეყნის კულტურულ და სოციალურ ცხოვრებაში.

დოკუმენტს ხელ აწერე აზერბაიჯანის სახელმწიფო მთარგმნელობითი ცენტრის თავმჯდომარე აფა სუდ და უკრაინის მწერალთა ეროვნული კავშირის თავმჯდომარე მიხეილ სიდორჯევსკი.

 

და სხვა ...