کتاب «در پرتو سخن بزرگ» منتشر گردید

کتاب «در پرتو سخن بزرگ» منتشر گردید

 

کتاب «در پرتو سخن بزرگ»، مجموعه خاطرات نویسنده ی مردمی آذربایجان، رمان نویس سرشناس علی ولی اف، به مناسبت یک صد و بیستمین سالگشت این نویسنده ی نامدار منتشر گردید.

مطلع این کتاب سخنان رهبر بزرگ آذربایجان مرحوم حیدر علی اف در باره ی آفرینش ادبی نویسنده و راه دشواری که این نویسنده ی بزرگ طی نمود و عمر پُربار وی است. هم چنین، نقطه نظرات و خاطرات همرزمان عرصه ی قلم وی شخصیت های برجسته ای هم چون سلیمان رحیم اف، رسول رضا، میرزا ابراهیم اف، مرواری دلبازی، الیاس افندی اف، اسماعیل شیخلی، حسین عباس زاده، سلیمان علی عسگراف، بختیار وهاب زاده، محمد آراز، ائلچین افندی اف، صابر رستم خانلی، عاقل عباس در خصوص جایگاه سخن، مردانگی، شخصیت کامل، میراث غنی ادبی، تصویر کشیدن ماهرانه ی طبیعت افسونگر زنگه زور و قره باغ و زندگی و گذران رنگارنگ مردم این مرز و بوم در آثار این نویسنده ی فقید، داستان های کوتاه و داستان های بلند وی در آن منعکس گردیده است.

مؤلف کتاب یاشار علی اف است و ویرایش اثر را بهلول عباس اف انجام داده است.

کتاب را از کتابفروشی های معتبر بخواهید.

 

مقالات دیگر