داستان های فرمان کاظم زاده در مجله ی ادبی اردن

داستان های فرمان کاظم زاده در مجله ی ادبی اردن

در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در سطح بین الملل» مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان، مجله ی ادبی «افکار» اردن اقدام به انتشار داستان «باید دلی بسوزد» اثر نویسنده ی مشهور آذربایجانی فرمان کاظم زاده نموده است. 

علاوه بر درج اثر، شرح مبسوطی در خصوص زندگینامه و آفرینش ادبی نویسنده نیز در این مجله ارائه شده است. داستان را مترجم مشهور مصری احمد سامی العایدی از زبان آذربایجانی به زبان عربی ترجمه نموده است. 

این مجله، که از سال 1966 منتشر می شود، در طی سال های فعالیت خود آثار نویسندگان بزرگ دنیا هم چون الکساندر دوما، گابریل گارسیا مارکز، خورخه لوئیس بورخس، مرایو وارگاس لیوسا و دیگران را منتشر نموده است. 


 

مقالات دیگر