منظومه ی «هفت پیکر» نظامی گنجوی در کتابخانه های اسپانیا

منظومه ی «هفت پیکر» نظامی گنجوی در کتابخانه های اسپانیا

 

ترجمه ی اسپانیولی منظومه ی «هفت پیکر» نظامی گنجوی، که به مناسبت «سال نظامی» از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان در اسپانیا منتشر شده است، در کتابخانه های مهم اسپانیا جای گرفت.

این اثر، که از سوی انتشارات «Mandala Ediciones»، دارنده ی سنت ادبی پر بها منتشر شده است، به قلم مترجم سرشناس اسپانیایی کارمن لینارس ترجمه شده است. دیباچه ی اثر به قلم نظامی شناس مشهور آذربایجانی رستم علی اف نگاشته شده است. ویرایش اثر بر عهده ی زبانشناس معروف اسپانیولی فرانسیسکو کاپیلا مارتین است.

 

اثر در کتابخانه های زیر جای گرفت:

کتابخانه ی ملی اسپانیا

کتابخانه ی مجلس مادرید

کتابخانه ی مرکزی دانشگاه بارسلون

کتابخانه ی مرکزی دانشگاه مادرید (UNED)

کتابخانه ی مرکزی دانشگاه مادرید (UAM)

کتابخانه ی دانشگاه آتنئو مادرید

کتابخانه ی دانشگاه یالادولید

کتابخانه ی شهر مادرید

کتابخانه ی منطقه ای مادرید

کتابخانه ی اگئا مادرید

کتابخانه ی دانشگاه کومیلاس پونتیفیک

کتابخانه ی «پابلو نرودا»

کتابخانه ی «روئیز اگئا»

کتابخانه ی «داماسو آلونسو»

کتابخانه ی «فرانسیسکو ایبانز»

کتابخانه ی «پدرو سالیناس»

کتابخانه ی «خوزه لوئیس سامپدرو»

کتابخانه ی منطقه ای موریسا

کتابخانه ی هورتالز

کتابخانه ی آلوچه

کتابخانه ی مرکز فرهنگی پرسپولیس

کتابخانه ی ویا دو آل آندالوس

کتابخانه ی مؤسسه ی آندالویزیا

کتابخانه ی آراگون

 

مقالات دیگر